Tema: Re: kaln� slidin�jimas ir �almas
Autorius: ALORA
Data: 2013-01-04 10:35:56
moksliniai tyrimai yra perkami ir nieko nesako.
Daikto, kurį reikia pirkti ir kuris yra alternatyva šalmui nėra. Šalmų forma iš esmės yra vienoda. Tad spėk iš trijų 
kartų, kas tuos tyrimus apmoka ir koks jų tikslas

"eyafalayokull" <domodo@gmailas.com> wrote in message news:kc5t45$2ru$1@trimpas.omnitel.net...
> �itas mokslinis tyrymas lyg paneigia �almo �tak� kaklo traum� da�niui
> http://www.cmaj.ca/content/early/2010/02/01/cmaj.091080.full.pdf