Tema: Re: Wizzair bilietas
Autorius: unce
Data: 2012-12-14 15:18:10
o lėktuve davė telefoną perplėšti? (tiesa, nežinau kam tas atavizmas dar 
reikalingas)

"Ozas"  wrote in message news:kacohn$ng2$1@trimpas.omnitel.net...

Vilniuje maciau vyrukas security tikrinime rode bar koda telefone. Praejo.

Ozas

"Pjero"  parašė naujienų news:ka1f9h$m69$1@trimpas.omnitel.net...

rado printerį

On 2012-12-08 22:23, Ignas wrote:
>
> tai vis delto rado ir atsispausdino, ar praejo su bilietu telefone?
>
>
>
> "Pjero" <TRINTIokeanas.lt@hotmail.com> wrote in message 
> news:k9sbd4$69m$1@trimpas.omnitel.net...
>> ačiū už patarimus ;)
>> rado printerį ..
>>
>> On 2012-12-07 08:55, A7 wrote:
>>> Tai praëjo su bilietu aifoune? :O
>>> O realiai tai visiðkai px jauna panelë ar senas vyrukas - jei tokiø
>>> elementariø problemø nesugeba iðsispræs gal geriau reikia namie likt?
>>>
>>> "Pjero" <TRINTIokeanas.lt@hotmail.com> wrote in message
>>> news:k9r0iv$er3$1@trimpas.omnitel.net...
>>>> gráþo jau vakar, be problemø
>>>> bëda ta kad jauna panelë
>>>> ten tu ar að, eitum ir rastum tà printerá be problemø.
>>>>
>>>> On 2012-12-06 22:28, Linas Petkevièius wrote:
>>>>> O tau sako - oro uosto palnktonui duota komanda priimti tik popierini
>>>>> bilieta ir neduota komanda galvoti.
>>>>>
>>>>> "Pjero"  wrote in message news:k9qv10$av8$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>
>>>>> ko nejungs, skaityt mokat ???
>>>>> gi sakau kad emailas su el. bilietu bus telefone.
>>>>>
>>>>>
>>>>> On 2012-12-06 21:49, Ignas wrote:
>>>>>>
>>>>>> tai aisku nejungs, zymiai puikiau yra oro uoste 100 kartu i kelnes is
>>>>>> baimes prideti bezaidziant loterija "ileis - neileis". Paprastai oro
>>>>>> uostu tikrintojai nepasizymi dideliais intelektualiniais gebejimais,
>>>>>> ir nestandartines problemas sprendzia tiesiog atmetimo budu. 
>>>>>> Problemos
>>>>>> ir probleminio keleivio atmetimo budu :))
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> "slavik&dimon" <aaa@aaa.lt> wrote in message
>>>>>> news:k9o18e$abt$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>> tai nejungs zmogus interneto roamingo gi dabar del tokio menkniekio 
>>>>>>> :)
>>>>>>>
>>>>>>> On 2012-12-05 10:13:17 +0200, TomS said:
>>>>>>>
>>>>>>>> siaip viesbucio receptione galima susitart net..
>>>>>>>>
>>>>>>>> "Dariuska"  paraðë naujienø 
>>>>>>>> news:k9mvft$jcp$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>>>
>>>>>>>> Tai nusiusk i emaila ir atsispausdins kokioj Interneto kavinej
>>>>>>>>
>>>>>>>> "Pjero" <TRINTIokeanas.lt@hotmail.com> wrote in message
>>>>>>>> news:k9mv0h$iii$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>>>> dar +bëda kad ið iPhone, wiFi printerio reikia
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> On 2012-12-05 08:50, TomS wrote:
>>>>>>>>>> labai norint galima rast vietu kur atsispausdint
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> "Pjero"  paraðë naujienø news:k9lf45$r2f$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Ar bûtinas bilietas atspausdintas ant popieriaus ?
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> bëda ta kad þmogus uþsienyje ir nelabai gali tai padaryti.
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>> Jei parodytø bar kodà iPhone, sutiktø Wizzair darbuotojas
>>>>>>>>>> nusiskanuoti
>>>>>>>>>> ið telefo ?
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>
>> >