Tema: Re: Wizzair bilietas
Autorius: Pjero
Data: 2012-12-07 12:03:32
ačiū už patarimus ;)
rado printerį ..

On 2012-12-07 08:55, A7 wrote:
> Tai praëjo su bilietu aifoune? :O
> O realiai tai visiðkai px jauna panelë ar senas vyrukas - jei tokiø
> elementariø problemø nesugeba iðsispræs gal geriau reikia namie likt?
>
> "Pjero" <TRINTIokeanas.lt@hotmail.com> wrote in message
> news:k9r0iv$er3$1@trimpas.omnitel.net...
>> gráþo jau vakar, be problemø
>> bëda ta kad jauna panelë
>> ten tu ar að, eitum ir rastum tà printerá be problemø.
>>
>> On 2012-12-06 22:28, Linas Petkevièius wrote:
>>> O tau sako - oro uosto palnktonui duota komanda priimti tik popierini
>>> bilieta ir neduota komanda galvoti.
>>>
>>> "Pjero"  wrote in message news:k9qv10$av8$1@trimpas.omnitel.net...
>>>
>>> ko nejungs, skaityt mokat ???
>>> gi sakau kad emailas su el. bilietu bus telefone.
>>>
>>>
>>> On 2012-12-06 21:49, Ignas wrote:
>>>>
>>>> tai aisku nejungs, zymiai puikiau yra oro uoste 100 kartu i kelnes is
>>>> baimes prideti bezaidziant loterija "ileis - neileis". Paprastai oro
>>>> uostu tikrintojai nepasizymi dideliais intelektualiniais gebejimais,
>>>> ir nestandartines problemas sprendzia tiesiog atmetimo budu. Problemos
>>>> ir probleminio keleivio atmetimo budu :))
>>>>
>>>>
>>>> "slavik&dimon" <aaa@aaa.lt> wrote in message
>>>> news:k9o18e$abt$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>> tai nejungs zmogus interneto roamingo gi dabar del tokio menkniekio :)
>>>>>
>>>>> On 2012-12-05 10:13:17 +0200, TomS said:
>>>>>
>>>>>> siaip viesbucio receptione galima susitart net..
>>>>>>
>>>>>> "Dariuska"  paraðë naujienø news:k9mvft$jcp$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>
>>>>>> Tai nusiusk i emaila ir atsispausdins kokioj Interneto kavinej
>>>>>>
>>>>>> "Pjero" <TRINTIokeanas.lt@hotmail.com> wrote in message
>>>>>> news:k9mv0h$iii$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>> dar +bëda kad ið iPhone, wiFi printerio reikia
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> On 2012-12-05 08:50, TomS wrote:
>>>>>>>> labai norint galima rast vietu kur atsispausdint
>>>>>>>>
>>>>>>>> "Pjero"  paraðë naujienø news:k9lf45$r2f$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>>>
>>>>>>>> Ar bûtinas bilietas atspausdintas ant popieriaus ?
>>>>>>>>
>>>>>>>> bëda ta kad þmogus uþsienyje ir nelabai gali tai padaryti.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Jei parodytø bar kodà iPhone, sutiktø Wizzair darbuotojas
>>>>>>>> nusiskanuoti
>>>>>>>> ið telefo ?
>>>>>
>>>>>
>>>>
>>>
>
>