Tema: Re: Wizzair bilietas
Autorius: Ignas
Data: 2012-12-08 23:23:15
tai vis delto rado ir atsispausdino, ar praejo su bilietu telefone? "Pjero" <TRINTIokeanas.lt@hotmail.com> wrote in message news:k9sbd4$69m$1@trimpas.omnitel.net...
> ačiū už patarimus ;)
> rado printerį ..
> 
> On 2012-12-07 08:55, A7 wrote:
>> Tai praëjo su bilietu aifoune? :O
>> O realiai tai visiðkai px jauna panelë ar senas vyrukas - jei tokiø
>> elementariø problemø nesugeba iðsispræs gal geriau reikia namie likt?
>>
>> "Pjero" <TRINTIokeanas.lt@hotmail.com> wrote in message
>> news:k9r0iv$er3$1@trimpas.omnitel.net...
>>> gráþo jau vakar, be problemø
>>> bëda ta kad jauna panelë
>>> ten tu ar að, eitum ir rastum tà printerá be problemø.
>>>
>>> On 2012-12-06 22:28, Linas Petkevièius wrote:
>>>> O tau sako - oro uosto palnktonui duota komanda priimti tik popierini
>>>> bilieta ir neduota komanda galvoti.
>>>>
>>>> "Pjero"  wrote in message news:k9qv10$av8$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>
>>>> ko nejungs, skaityt mokat ???
>>>> gi sakau kad emailas su el. bilietu bus telefone.
>>>>
>>>>
>>>> On 2012-12-06 21:49, Ignas wrote:
>>>>>
>>>>> tai aisku nejungs, zymiai puikiau yra oro uoste 100 kartu i kelnes is
>>>>> baimes prideti bezaidziant loterija "ileis - neileis". Paprastai oro
>>>>> uostu tikrintojai nepasizymi dideliais intelektualiniais gebejimais,
>>>>> ir nestandartines problemas sprendzia tiesiog atmetimo budu. Problemos
>>>>> ir probleminio keleivio atmetimo budu :))
>>>>>
>>>>>
>>>>> "slavik&dimon" <aaa@aaa.lt> wrote in message
>>>>> news:k9o18e$abt$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>> tai nejungs zmogus interneto roamingo gi dabar del tokio menkniekio :)
>>>>>>
>>>>>> On 2012-12-05 10:13:17 +0200, TomS said:
>>>>>>
>>>>>>> siaip viesbucio receptione galima susitart net..
>>>>>>>
>>>>>>> "Dariuska"  paraðë naujienø news:k9mvft$jcp$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>>
>>>>>>> Tai nusiusk i emaila ir atsispausdins kokioj Interneto kavinej
>>>>>>>
>>>>>>> "Pjero" <TRINTIokeanas.lt@hotmail.com> wrote in message
>>>>>>> news:k9mv0h$iii$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>>> dar +bëda kad ið iPhone, wiFi printerio reikia
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> On 2012-12-05 08:50, TomS wrote:
>>>>>>>>> labai norint galima rast vietu kur atsispausdint
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> "Pjero"  paraðë naujienø news:k9lf45$r2f$1@trimpas.omnitel.net...
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ar bûtinas bilietas atspausdintas ant popieriaus ?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> bëda ta kad þmogus uþsienyje ir nelabai gali tai padaryti.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Jei parodytø bar kodà iPhone, sutiktø Wizzair darbuotojas
>>>>>>>>> nusiskanuoti
>>>>>>>>> ið telefo ?
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>
>>>>
>>
>>