Tema: Druskininkų kolonada. Pora klausimų
Autorius: Lapinas
Data: 2016-03-25 08:14:48
Laba diena,
kaip steikas Druskininkų kolonadoj?
Norisi apsilankyti, paklausyti muzikos, bet ar ten stovi alkanųjų armija ir 
laukia kaip "Sicilijoj" kai nemalonu be reikalo staliuką užimtą laikyt, ar 
galima ramiai pasėdėt?

Šeštadienio vakaras, jeigu ką.