Tema: Dainų šventė vyko praeitą šeštadienį...
Autorius: Jonas Jonaitis <pavardė@microsoft.com>
Data: 2019-06-07 18:39:12
Dainų šventė vyko praeitą šeštadienį, bet per TV nerodė, nors filmavo. Kur 
sužinoti, ar rodys? Ir kada?

Ačiū.