Tema: Traukinio Vilnius-Talinas nėra?
Autorius: RA PC
Data: 2015-07-10 13:17:49
Pažiūrėjau: Talinas gel.stotį turi, Vilnius irgi, bet bilieto nusipirkti LG 
puslapyje negali. Tokio traukinio, kad ir su persėdimu, nėra, aš nemoku 
susirast?