Tema: Kroviniu vezimo taisykles sausumos transportu
Autorius: DK
Data: 2014-03-20 13:37:15
Klausimas pagal subjecta, ar yra kazkokios bendros EU?
Cia vieni man porina, kad EU teritorijoje draudziama vezti nepakuotas 
durpes, bet 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315143&p_query=&p_tr2= 
randu tik 53 ir 54 punktus. 53 punktas nesako, kad birus krovinys 
privalomai turi buti supakuotas i kokius Big bag'us.