Tema: klausimas pagyvenusiems chemikoriams :)
Autorius: ALORA
Data: 2013-02-27 14:52:41
mokslus baigusiems iki maždaug 1990. Ar gali būti, kad mes mokėmės kitaip, 
ir kad Mendelejevo lentelė ir periodinė cheminių elementų lentelė (pilnas 
internetas) yra kažkaip skirtingos? Arba atomo modelis su elektronų 
orbitomis, kurios mums buvo įkaltos kaip pirmoji orbita - 2 e, visos kitos 8 
e, o paskutinė - priklausomai nuo valentingumo, kurių vėlgi buvo 8... Daba 
sūnus kliedi apie kažkokias orbitos energijos pakopas ir elektronų orbitoje 
gali būti daugiau, nei 8... Čia pas many toks prabielas atminty, ar visgi 
mes tikrai mokėmės kitaip? Ar kažkaip supaprastintai?