Autorius GK
Tema Ką reiškia „priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas“ (verčiu LT>EN)
Data 2012-02-14 06:38:38
Šalys susitaria, jog šiame punkte nurodyta Nuomotojo pareiga mokėti baudą bus vykdoma, baudos dydžiu sumažinus mėnesio ar kito kalendorinio laikotarpio nuomos mokestį (priešpriešinių vienarūšių prievolių įskaitymas).