Autorius Romas Z.
Tema Re: Individuali Imone angliskai?
Data 2011-05-01 21:50:23
Anglakalbis, perskaitęs "individual enterprise", tikrai nesupras to dalyko taip pat, kaip lietuvakalbis, perskaitęs "individuali įmonė". O va "sole proprietorship" tikrai supras žymiai tiksliau, kas turima makaulėje. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=262173 REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON *INDIVIDUAL ENTERPRISES* On 2011.04.21 11:59, Herkus wrote:
Kaip Individuali Imone angliskai - abreviacija ir pilnas pavadinimas? O gal JSC pakanka?