Autorius ACDC
Tema Re: Del benzininio variklio naudojimo
Data 2009-06-01 18:00:50
Ir dar pridedu saraseli :) 2001-06-29 Visiems Mazuju plaukiojimo priemoniu naudojimo tvarka LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ISAKYMAS 1999 m. gruodzio 20 d. Nr. 406 Vilnius 3259 DEL MAZUJU PLAUKIOJIMO PRIEMONIU NAUDOJIMO TVARKOS Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatu (Zin., 1998, Nr.84-2353) 6.24 punktu: Tvirtinu: 1.1. Mazuju plaukiojimo priemoniu naudojimo tvarka (pridedama); 1.2. Vandens telkiniu, kuriuose naudoti mazasias plaukiojimo priemones nereikalingas Aplinkos ministerijos leidimas, sarasa (pridedama); 1.3. Vandens telkiniu, kuriuose leidziama naudoti mazasias plaukiojimo priemones tik turint Aplinkos ministerijos leidima, sarasa (pridedama). Isigaliojus siam isakymui, netenka galios Aplinkos ministerijos 1998 05 25 isakymas Nr.84 "Del naudojimosi plaukiojimo priemonemis tvarkos" (Zin., 1998, Nr.51-1410) ir aplinkos ministro 1999 03 29 isakymas Nr.81 "Del Aplinkos ministerijos 1998 05 25isakymo Nr.84 "Del naudojimosi plaukiojimo priemonemis tvarkos" dalinio pakeitimo" (Zin., 1999, Nr.30-872). Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterineje sistemoje vadovautis reiksminiais zodziais "valdymo sistema". APLINKOS MINISTRAS: DANIUS LYGIS -------------------------------------------------------------------------------- PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 12 20 isakymu Nr.406 MAZUJU PLAUKIOJIMO PRIEMONIU NAUDOJIMO TVARKA Si Tvarka reglamentuojama bemotoriu ir motoriniu plaukiojimo priemoniu, kuriu variklio galingumas iki 110 kW, naudojima vidaus vandenyse (upese, ezeruose, tvenkiniuose, mariose ir juroje) ne laivybos tikslais. Mazuju plaukiojimo priemoniu naudojimo vandens telkiniuose, itrauktuose i sarasa vandens telkiniu, kuriuose leidziama naudoti mazasias plaukiojimo priemones tik turint Aplinkos ministerijos arba jos igaliotos institucijos leidima (pridedama), tvarka yra tokia: 2.1. siame sarase esanciuose valstybiniu rezervatu bei valstybiniu parku rezervatu vandens telkiniuose leidimai isduodami naudoti visas mazasias plaukiojimo priemones (isskyrus vandens motociklus) asmenims, vykdantiems siu telkiniu valstybine apsauga ir tik bemotores plaukiojimo priemones asmenims, atliekantiems ju mokslinius tyrimus; (2.1 punktas pakeistas 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) 2.2. kituose sio saraso vandens telkiniuose leidimai isduodami: 2.2.1. naudoti visas mazasias plaukiojimo priemones (isskyrus vandens motociklus) asmenims, vykdantiems siu telkiniu valstybine apsauga, valstybine mazuju plaukiojimo priemoniu kontrole, versline zvejyba, zuvivaisa, atliekantiems mokslinius tyrimus; 2.2.2. naudoti tik bemotores plaukiojimo priemones vietiniams gyventojams, gyvenantiems ne toliau kaip 3 km nuo vandens telkinio, susisiekimo tikslu bei zvejams megejams, turintiems teise siuose telkiniuose zvejoti; 2.2.3. plaukioti Ulos upe rekreacijos ir sporto tikslais aplinkos ministro 2000 06 26 isakymu Nr. 257 "Del vandens turizmo marsruto Ulos upe" (Zin., 2000, Nr.60- 1790) nustatyta tvarka. (2.2 punktas pakeistas 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Leidimus naudoti mazasias plaukiojimo priemones isduoda Aplinkos ministerijos regionu aplinkos apsaugos departamentai ir/ar ju vardu igaliotos rajonu (miestu) aplinkos apsaugos agenturos. (3 punktas pakeistas 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Be Aplinkos ministerijos leidimo naudoti motorines ir bemotores mazasias plaukiojimo priemones galima vandens telkiniuose, itrauktuose i Vandens telkiniu, kuriuose leidziama naudoti motorines ir bemotores mazasias plaukiojimo priemones be Aplinkos ministerijos leidimo, sarasa (pridedama). Pridedamuose sarasuose nenurodytuose valstybinio fondo vandens telkiniuose mazasias plaukiojimo priemones leidziama naudoti sia tvarka: 5.1. bemotorems ir iki 2 kW variklio galingumo motorinems plaukiojimo priemonems naudoti leidimu nereikia; 5.2. motorines (nuo 2 iki 110 kW) plaukiojimo priemones be leidimo ju kontroliuojamoje teritorijoje esanciuose vandens telkiniuose gali naudoti tik Aplinkos ministerijos ir jai pavaldziu bei reguliavimo sriciai priskirtu istaigu valstybes tarnautojai (pareigunai), vykdantys valstybines aplinkos apsaugos bei kontroles funkcijas, Susisiekimo ministerijos Valstybinio mazuju ir sportiniu laivu registro valstybes tarnautojai, vykdantys valstybines mazuju laivu kontroles funkcijas ir valstybiniu parku valstybes tarnautojai, vykdantys vandens telkiniu kontroles funkcijas; (5.2 punktas pakeistas 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) 5.3. naudoti motorines (nuo 2 iki 110 kW) plaukiojimo priemones rekreacijos ir sporto tikslais galima turint Aplinkos ministerijos igaliotos institucijos leidima. Tokius leidimus (isskyrus leidimus plaukioti vandens motociklais) Aplinkos ministerijos igaliota institucija gali isduoti pagal rasytini juridinio ar fizinio asmens prasyma tik esant rastiskam vandens telkinio nuomininko sutikimui bei suderinimui su vietos savivaldos institucija, o valstybiniu parku (nacionaliniu ir regioniniu) teritorijoje esanciuose vandens telkiniuose - ir su parko administracija. Aplinkos ministerijos igaliota institucija neisduoda leidimo, jei motorines plaukiojimo priemones naudojimas tures neigiamos itakos gamtinei aplinkai (ters aplinka, darys neigiama itaka zuvims, vandens pauksciams ar kitiems vandens gyvunams bei augalams, spartins krantu erozija arba tures kitas neigiamas ekologines pasekmes); (5.3 punktas pakeistas 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) 5.4. naudoti motorines (nuo 2 iki 110 kw) plaukiojimo priemones asmenims, atliekantiems mokslinius tiriamuosius darbus, neetatiniams aplinkos apsaugos bei Valstybinio mazuju ir sportiniu laivu registro inspektoriams, zvejams verslininkams bei asmenims ir organizacijoms, kuriems darbe butina naudotis plaukiojimo priemonemis, turint Aplinkos ministerijos leidima, galima visa navigacijos sezona. 5.5. vandens motociklais gali buti leidziama plaukioti ne mazesniuose kaip 100 ha ploto vandens telkiniuose. Leidimus plaukioti vandens motociklais rekreacijos ir sporto tikslais Aplinkos ministerijos igaliotos institucijos isduoda tik vietos savivaldos instituciju teikimu. Leidimai plaukioti vandens motociklais rekreacijos ir sporto tikslais saugomu ir rekreaciniu teritoriju vandens telkiniuose neisduodami. (5.5 punktas ivestas 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Privaciuose vandens telkiniuose plaukiojimo mazosiomis plaukiojimo priemonemis rekreacijos ir sporto tikslais tvarka, nepazeisdamas aplinkosauginiu reikalavimu, nustato savininkas. Rekreaciniuose vandens telkiniuose leidimai plaukioti mazosiomis motorinemis plaukiojimo priemonemis gali buti apriboti pagal Rekreaciniu teritoriju registravimo, apsaugos, naudojimo ir planavimo tvarka (Zin., 1999, Nr.58-1904). Motorines (nuo 2 iki 110 kW) mazasias plaukiojimo priemones rekreacijos ir vandens sporto tikslais galima naudoti tik nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos ir tik sviesiuoju paros metu (nuo saules patekejimo iki nusileidimo). Vandens sporto federaciju prasymu, sio sporto saku treniruotems ir varzyboms leidimai plaukioti motorinemis transporto priemonemis gali buti isduodami visa navigacijos sezona. (8 punktas pakeistas 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Naudojantis mazosiomis plaukiojimo priemonemis, butina vadovautis saugaus plaukiojimo instrukcijomis, papludimiu ir ju maudykliu higienos normomis bei aplinkosauginiais reikalavimais, kuriuos pazeidus butu atsakoma istatymu nustatyta tvarka, o leidimai pripazistami negaliojanciais juos isdavusios institucijos sprendimu. (9 punktas pakeistas 2000.07.26 Isakymu Nr. 31) -------------------------------------------------------------------------------- PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 12 20 isakymu Nr.406 VANDENS TELKINIU, KURIUOSE NAUDOTI MAZASIAS PLAUKIOJIMO PRIEMONES NEREIKALINGAS APLINKOS MINISTERIJOS LEIDIMAS, SARASAS Rajonas Vandens telkiniopavadinimas (plotas, ha) Ezero Nr. Vieta ir terminai Alytaus Nemuno upe .. Navigacijos metu Anyksciu Nevezos ezeras (156,1) 30 - 50 Navigacijos metu Birzu Kiluciu tvenkinys (86,0) .. Nuo birzelio 15 d. iki navigacijos sezono pabaigos ne arciau kaip 100 m nuo Kiluciu kaimo bei Apascios upes itekejimo ir ezero uztvankos Ignalinos Ilgis (31,2) 32-109 Navigacijos sezono metu (papildyta 2000.05.03 Isakymu Nr. 210; pataisyta 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Ignalinos Parsvetas (87,4) 32-173 Navigacijos sezono metu (papildyta 2000.05.03 Isakymu Nr. 210; pataisyta 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Jurbarko Nemunas .. Navigacijos metu Jurbarko Mituvos upe .. Jurbarko rajone 1 km nuo ziociu Kauno Neries upe .. Navigacijos metu Kauno Nemuno upe .. Navigacijos metu, isskyrus ruoza nuo Kauno HE iki popieriaus fabriko. Kauno mieste motoriniu plaukiojimo priemoniu plukdymas vandenyje ir iskelimas leistinas kairiajame krante prie keleiviniu laivu prieplaukos Kauno ir Kaisiadoriu Kauno marios .. Navigacijos metu nuo Pazaislio motoriniu valciu prieplaukos iki Biliuno ilankos ir ne arciau kaip 200 m nuo kranto. Motoriniu plaukiojimo priemoniu plukdymas vandenyje ir iskelimas leistinas tik Pazaislio prieplaukoje ir prie aiksteles Grabuciskese Kaisiadoriu Kalviu ezeras (180,8) 49-13 Navigacijos metu Kedainiu Nevezio upe .. Nuo Kedainiu miesto uztvankos iki Labunavos tilto Klaipedos Kursiu marios .. Navigacijos metu Klaipedos Danes upe .. Klaipedos mieste 2 km nuo ziociu Klaipedos Smilteles upe .. Klaipedos mieste 1 km nuo ziociu Kretingos Baltijos jura .. Sventosios miesto Sventosios uoste Lazdiju Nemuno upe .. Navigacijos metu Lazdiju Seiriju ezeras (503,4) 61-50 Navigacijos metu Lazdiju Sagavo ezeras (76,1) 61-48 Navigacijos metu Moletu Bebrusai 42-71 Navigacijos sezono metu (tik Zalamankos ilanka. Papildyta 2000.05.03 Isakymu Nr. 210) Moletu Galuonu ezeras (591,5) 43-214 Isskyrus Geluoto ilanka nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos Prienu Nemuno upe .. Navigacijos metu Rokiskio Dirdu ezeras (47,8) 20-33 Nuo birzelio 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos Sakiu Nemuno upe .. Navigacijos metu Silutes Nemuno upe .. Navigacijos metu Silutes Atmatos upe .. Navigacijos metu Silutes Kursiu marios .. Navigacijos metu, isskyrus Nemuno deltos regioninio parko teritorija Silutes Sysos upe .. Nuo Silutes uosto iki Atmatos upes Svencioniu Vajuonio ezere (227,3) 44-26 Navigacijos metu Taurages Balsku tvenkinys (279,1) .. Nuo liepos 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos rajono teritorijoje Traku Elektrenu tvenkinys (1389,0) .. Navigacijos metu tarp Elektrenu valciu prieplaukos ir jachtu klubo iki 1-osios tvenkinio salos 200 m nuo salos kranto Utenos Klykiai (49,3) 31-126 Navigacijos sezono metu (papildyta 2000.05.03 Isakymu Nr. 210; pataisyta 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Utenos Ilgys (61,9) 31-83 Navigacijos sezono metu (papildyta 2000.05.03 Isakymu Nr. 210; pataisyta 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Varenos Ilgio ezeras (338,4) 62-11 Navigacijos metu Varenos Nemuno upe .. Navigacijos metu Zarasu Druksiai (3205,4) 33-7 Navigacijos sezono metu (papildyta 2000.05.03 Isakymu Nr. 210; pataisyta 2000.07.26 Isakymu Nr. 313) Zarasu Laukeso ezeras (98,9) 21-52 Navigacijos metu -------------------------------------------------------------------------------- PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 12 20 isakymu Nr.406 VANDENS TELKINIU, KURIUOSE LEIDZIAMA NAUDOTI MAZASIAS PLAUKIOJIMO PRIEMONES TIK TURINT APLINKOS MINISTERIJOS LEIDIMA, SARASAS Rajonas Vandens telkinio pavadinimas (plotas, ha) Ezero Nr. Priklausomybe Akmenes Kamanu ez. (6,2) 4-1 Kamanu valstybinis rezervatas Alytaus Zuvinto ez. (981,4) 55-45 Zuvinto valstybinis rezervatas Anyksciu Budragaidzio ez. (5,6) 30-37 Anyksciu regioninis parkas Ignalinos Balcio ez. (51,7) 32-84 Anyksciu regioninis parkas Ignalinos Gruodiskio ez. (24,8) 32-83 Anyksciu regioninis parkas Kauno miestas Nemuno upe nuo Kauno HE iki popieriaus fabriko .. .. Lazdiju Liubelio ez. (2,1) 61-70 Veisieju regioninis parkas Lazdiju Liunelio ez. (9,3) 61-76 Veisieju regioninis parkas Lazdiju Skaiscio ez. (4,8) 61-81 .. Lazdiju Vilko ez. (89,2) 61-156 Botaninis draustinis Marijampoles Zaltycio ez. (289,3) 54-40 Ornitologinis draustinis Moletu Eserinio ez. (4,9) 43-110 Asvejos regioninis parkas Moletu Urkio ez. (60,8) 43-172 Labanoro regioninis parkas Plunges Burgio ez. (11,9) 2-10 Zemaitijos nacionalinis parkas Plunges Iesnalio ez. (18,5) 12-3 Zemaitijos nacionalinis parkas Silutes Kroku Lankos ez. (787,8) 22-2 Nemuno deltos regioninis parkas Silutes Kniaupo ilanka .. Nemuno deltos regioninis parkas Svencioniu Bezuvio ez. (2,0) 43-198 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Girutaicio ez. (18,1) 43-156 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Girutiskio ez. (61,4) 43-159 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Girvazerio (Gervezerio) ez. (4,8) 43-155 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Karaciuko ez. (3,9) 43-197 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Kerocio ez. (32,2) 42-13 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Leikstenu ez. (4,0) 43-311 Asvejos regioninis parkas Svencioniu Pasilinio ez. (6,2) 43-158 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Petrezerio ez. (10,0) 43-201 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Purvino ez. (17,9) 43-310 Asvejos regioninis parkas Svencioniu Salaiciu ez. (29,0) 43-100 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Untinelio (Antinelio) ez. (1,7) 43-157 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Verlino ez. (9,8) 43-199 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Be vardo (2,1) 43-200 Labanoro regioninis parkas Svencioniu Be vardo (2,5) 43-202 Labanoro regioninis parkas Taurages Ezeraicio ez. (5,6) 36-11 Viesviles valstybinis rezervatas Taurages Glicio ez. (19,1) 36-12 Viesviles valstybinis rezervatas Telsiu Birzulio ez. (505,1) 13-35 Varniu regioninis parkas Telsiu Stervo ez. (137,1) 13-34 Varniu regioninis parkas Traku Drabuzaicio ez. (26,6) 57-93 Aukstadvario regioninis parkas Traku Ilgucio ez. (17,0) 57-184 Botaninis draustinis Traku Juodziuko ez. (7,0) 57-96 Aukstadvario regioninis parkas Traku Plomenu ez. (18,2) 57-126 Traku istorinis nacionalinis parkas Varenos Ulos upe .. Dzukijos nacionalinis parkas Varenos Cepkeliu rezervato ezerai .. Cepkeliu valstybinis rezervatas Vilkaviskio Varteliu ez. (3,6) 53-23 Vistycio regioninis parkas Vilniaus Kazimieriskiu ez. (33,0) 51-13 Aplinkos ministerijos mokymo centras Vilniaus Papio ez. (187,0) 58-16 Ornitologinis draustinis Zarasu Siurpelio ez. (29,8) 32-11 Grazutes regioninis parkas Zarasu Siurpio ez. (67,2) 32-13 Grazutes regioninis parkas Zarasu Svento ez. (425,9) 32-45 Grazutes regioninis parkas
Plaukiojimas vandens telkiniuose plaukiojimo priemonemis -------------------------------------------------------------------------------- Nors norintiesiems plaukioti salies vidaus vandens telkiniuose laivais ir kitomis plaukiojimui skirtomis priemonemis nebereikes leidimu, jie tures laikytis nustatytu aplinkosauginiu reikalavimu. 2004 m. balandzio 15 d., aplinkos ministras patvirtino pagal Vandens istatymo nuostatas parengtas Aplinkosaugos salygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonemis ir vandens telkiniu, kuriuose draudziamas arba ribojamas toks plaukiojimas, sarasa. Patvirtintosios Aplinkosaugos salygos numato, kad ir burinemis, ir judanciomis elektros variklio pagalba plaukiojimo priemonemis galima plaukioti visuose vidaus vandens telkiniuose, isskyrus tuos, kurie yra gamtiniuose rezervatuose ir draustiniuose. Si nauja nuostata priimta atsizvelgus i tai, kad minetosios plaukiojimo priemones daro minimalu poveiki vandens telkinio ekologinei buklei. Savaeigemis plaukiojimo priemonemis (su vidaus degimo varikliu) draudziama plaukioti tuose vandens telkiniuose, kuriu plotas mazesnis kaip 10 ha (saugomose teritorijose - mazesnis kaip 50 ha). Anksciau tokiu apribojimu nebuvo. Jeigu vandens telkiniai, kuriu plotas - nuo 10 ha iki 200 ha, yra ne saugomose teritorijose, juose galima plaukioti savaeigemis priemonemis, kuriu varikliu galingumas nevirsija 8 kW (10,8 AJ), o didesniuose kaip 200 ha ploto vandens telkiniuose - 110 kW (150 AJ). Jeigu didesni kaip 50 ha ploto vandens telkiniai yra saugomose teritorijose, juose galima plaukioti savaeigemis priemonemis, kuriu varikliu galingumas nevirsija 4 kW (5,4 AJ). Pagal anksciau galiojusia tvarka be leidimu buvo galima plaukioti savaeigemis priemonemis, kuriu varikliu galingumas nevirsijo 2 kW (2,7 AJ). Plaukiojant vidaus vandenu keliams priskirtuose vandens telkiniu ruozuose bei nustatyta tvarka vykdant versline zvejyba, nesvarbu, ar vandens telkinys yra saugomoje teritorijoje, savaeigiu plaukiojimo priemoniu varikliu galingumas nera ribojamas. Plaukiojimo vandens motociklais tvarka nesikeicia: draudziama plaukioti vandens telkiniuose, kurie yra saugomose teritorijose (isskyrus Kauno marias), taip pat mazesniuose, kaip 500 ha ploto vandens telkiniuose. Patvirtintame Sarase isvardyti 38 vandens telkiniai, kuriems numatyti papildomi apribojimai arba taikomos isimtys. Pavyzdziui, Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose (Nemuno deltos sakos, Kroku Lankos ezeras, Kursiu marios, Kniaupo ilanka), atsizvelgiant i ju pazintine svarba, galima plaukioti ir savaeigemis priemonemis, bet turi buti laikomasi nustatytu apribojimu (plaukti leta eiga, organizuoto vandens turizmo tikslu ir tik apzvalginiu marsrutu, sustoti tik prieplaukose). Aplinkosaugos salygos reglamentuoja pluduriuojanciu priemoniu (plaukiojanciu vasarnamiu, restoranu, kaviniu, valgyklu, pirciu, viesbuciu ir kt.) laikymo tvarka. Jas draudziama laikyti valstybiniuose vandens telkiniuose, kurie yra ne miestuose, bei visuose vandens telkiniuose, kurie yra valstybiniuose rezervatuose ir draustiniuose. Si nuostata netaikoma pluduriuojantiems lieptams, tiltams, prieplaukoms. Patvirtintosios Salygos numato, kad savivaldybes plaukiojimui vandens telkiniuose savaeigemis ar nesavaeigemis plaukiojimo priemonemis gali nustatyti grieztesnius apribojimus ir reikalavimus. Aplinkos ministerijos visuomenes informavimo skyrius, tel. 8-5-266 36 60 O kaip tos taisykles? Negalioja jau ?