Tema: padėkit atpažint
Autorius: vvvirgis
Data: 2018-09-13 14:43:38
Išsižiojo apibraukta žalia detalė. Kas ji ir koks nominalas?

-- 


begin 666 2018.JPG
M_]C_X `02D9)1@`!`0$`8 !@``#_X0P`17AI9@``24DJ``@````.```!! `!
M````P!0```$!! `!````K L```\!`@`(````M@```! !`@`)````O@```#$!
M`@`.````R ```#(!`@`4````U@```!,"`P`!`````0```&F'! `!````]@``
M`"6(! `!````Y@L```*D`P`!``````````.D`P`!``````````6D`P`!````
M'P````:D`P`!`````````""D`@`,````Z@````````!S86US=6YG`%--+4<Y
M,#!&``!'.3 P1EA84S%#440Q`#(P,3@Z,#DZ,3(@,3(Z,C4Z,#<`1C$V44Q(
M1C Q4T(`' ":@@4``0```$P"``"=@@4``0```%0"```BB ,``0````(`B)0G
MB ,``0```&0`>',`D <`! ```# R,C #D (`% ```%P"```$D (`% ```' "
M```!D0<`! ````$"`P`!D@H``0```(0"```"D@4``0```(P"```#D@H``0``
M`)0"```$D@H``0```)P"```%D@4``0```*0"```'D@,``0````(`AH<(D@,`
M`0``````=78)D@,``0``````:V$*D@4``0```*P"``!\D@<`8@```+0"``"&
MD@<`T @``!8#``"0D@(``P```#@Y`#R1D@(``P```#@Y`#:2D@(``P```#@Y
M`#\`H <`! ```# Q,# !H ,``0````$`;W4"H 0``0```, 4```#H 0``0``
M`*P+```7H@,``0````(`9&D!HP<``0````%W?8X``````0```"$```#<````
M9 ```#(P,3@Z,#DZ,3(@,3(Z,C4Z,#<`,C Q.#HP.3HQ,B Q,CHR-3HP-P#Y
M`0``9 ```.,```!D````V0```&0`````````"@```.0```!D````X $``&0`
M```'``$`!P`$````,#$P, (`! `!`````" !``P`! `!`````````! `!0`!
M````6@```$ `! `!`````````% `! `!`````0`````!`P`!````````````
M`````````````$%30TE)````"@```$I+2DLG`ZM<L0\!`/8.`0``````/'\!
M`````0"I:P$``0`````/!0``C04``+P!`" /``"RB@$````!`+=U`@!KBP$`
M```!`$%S`@!5N0$`-DC__W7^__^KP?__62H!`/P3``#\"0``\5/__Q.B`0!!
M,P,`,G<'`$$S`P`Q(@(`,2("`$$S`P!!,P,`03,#`$$S`P!!,P,`03,#`&%F
M!@!A504`<54%`%$S`P!!,P,`,2("`)*9"0`Q(@(`03,#`$$S`P!!,P,`03,#
M`#$B`@!!,P,`03,#`#)W!P!BF0D`854%`'%5!0!A504`4ID)`$$S`P!!,P,`
M03,#`$$S`P!!,P,`,2("`#$B`@!!,P,`03,#`#$B`@`B1 0`8ID)`&%5!0!A
M504`868&`%*9"0!!,P,`43,#`$$S`P!!,P,`03,#`$$S`P`Q(@(`03,#`#$B
M`@`R=P<`,G<'`&*9"0!A504`8ID)`&%F!@!2F0D`43,#`%$S`P!1,P,`03,#
M`$$S`P!!,P,`,G<'`#)W!P`Q(@(`43,#`%$S`P!BF0D`854%`&%5!0!BF0D`
MDID)`%$S`P!1,P,`854%`$$S`P!!,P,`,G<'`#)W!P!2F0D`0G<'`&%F!@!!
M,P,`854%`&%5!0!A504`8ID)`)*9"0!1,P,`43,#`%$S`P!1,P,`03,#`#)W
M!P!!,P,`,G<'`")$! `Q(@(`03,#`("9"0!A504`868&`&*9"0!!,P,`43,#
M`%$S`P!1,P,`03,#`$$S`P`Q(@(`03,#`")W!P`B1 0`,2("`$$S`P!PF0D`
M43,#`&%F!@!"=P<`03,#`%$S`P!1,P,`43,#`$$S`P!!,P,`03,#`$$S`P`R
M1 0`(G<'`#$B`@!@,P,`8#,#`$$S`P!!,P,`03,#`$$S`P!!,P,`43,#`%$S
M`P!!,P,`03,#`$$S`P`R=P<`03,#`$$S`P`R=P<`03,#`%$S`P!!,P,`03,#
M`$$S`P!!,P,`03,#`%$S`P!1,P,`03,#`%$S`P!1,P,`03,#`#$B`@!A504`
M43,#`#$B`@!1,P,`03,#`#)W!P!!,P,`03,#`$$S`P!1,P,`03,#`$$S`P" 
MF0D`0G<'`#)W!P`R=P<`868&`%$S`P!!,P,`,2("`#)W!P`R=P<`03,#`$$S
M`P!!,P,`43,#`%$S`P!!,P,`43,#`$$S`P!"=P<`,2("`#)W!P`Q(@(`,G<'
M`#)W!P`Q(@(`03,#`$$S`P!!,P,`03,#`$$S`P!1,P,`03,#`$$S`P!"=P<`
M03,#`#)W!P`R=P<`,G<'`$$S`P!!,P,`03,#`%$S`P!!,P,`03,#`$$S`P!!
M,P,`43,#`%*9"0!"=P<`0G<'`$$S`P!!,P,`03,#`$$S`P!!,P,`03,#`$$S
M`P!1,P,`03,#`$$S`P!!,P,`03,#`%*9"0!2F0D`4ID)`%*9"0"2F0D`03,#
M`#$B`@!!,P,`03,#`$$S`P!!,P,`43,#`$$S`P!!,P,`````````````````
M$K(!`/S_``#GD@(`@WP!``0``0#N4@(`>>L!`````0`+' (`I!,!``(``0""
MJ0(`ZD !`````0"LL0(`````````````````R8\!`````0!L_ $`````````
M````````````````````````JHH!`/O_``"K=0(`JHH!`/O_``"K=0(`JHH!
M`/O_``"K=0(`JHH!`/O_``"K=0(`JHH!`/O_``"K=0(`````````````````
M``````````````````````````````````````````!&049!`P"(`+0!`# $
M`/\!__\``$9!1D%E`````````/\O"]<>?0```````/\OK0\>,+0!YM `Y?\O
M"]<>?>@!K+D`__\O"]<>??L!GPL!`?\O"]<>??\!YKX!$_\O"]<>?0``````
M`````````/\!YKX!$_\O"]<>??\!YKX!$_\O"]<>?0```````````````/\!
MYKX!$_\O"]<>??\!YKX!$_\O"]<>??\!YKX!$_\O"]<>??\!(F,!(/\O"]<>
M??\!,-\!%_\O"]<>??\!L7L!'/\O"]<>??\!! @!(/\O"]<>??\!A&L!(?\O
M"]<>??\!L<\!(/\O"]<>??\!V%D!&O\O"]<>?49!1D$``,@&6@D`````UP,`
M````9@L``+P!TP<`````5 @`````@@,!`$8"; P`````* @```````````\%
M`````````````````````(T%```S`0````````````````````"V4 ``````
M``````!F`0```````````````````````````@#_`><#_P'_`49!1D$`````
M`````````````````````````````````````````````*ZNKJY&`@``#P4`
M`(T%``#(!@``O $```$````)!KL;!0```%4)``!I"0``^/___P``````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M`````````````````````',``$IY````````````````````````) ```+T&
M````````````````````````````````````````````````````````````
M```````````````````````P````!@```'(```````````````````!G`@``
M_/___P``````````( ```&0````A````````````````````+ (```\%```8
M&!@8)0$`````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````*0L``/ "`````0``*0L````!``!0,#(P,3$Q-C5&,3913$="
M,#!30C4Q1D9%1D1$1D$T``$````!``0````"`@```````/_;`$,`" 8&!P8%
M" <'!PD)" H,% T,"PL,&1(3#Q0=&A\>'1H<'" D+B<@(BPC'!PH-RDL,#$T
M-#0?)SD].#(\+C,T,O_;`$,!"0D)# L,& T-&#(A'"$R,C(R,C(R,C(R,C(R
M,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,C(R,O_ `!$(`D $
M``,!(@`"$0$#$0'_Q `?```!!0$!`0$!`0```````````0(#! 4&!P@)"@O_
MQ "U$ `"`0,#`@0#!04$! ```7T!`@,`!!$%$B$Q008346$'(G$4,H&1H0@C
M0K'!%5+1\"0S8G*""0H6%Q@9&B4F)R@I*C0U-C<X.3I#1$5&1TA)2E-45597
M6%E:8V1E9F=H:6IS='5V=WAY>H.$A8:'B(F*DI.4E9:7F)F:HJ.DI::GJ*FJ
MLK.TM;:WN+FZPL/$Q<;'R,G*TM/4U=;7V-G:X>+CY.7FY^CIZO'R\_3U]O?X
M^?K_Q `?`0`#`0$!`0$!`0$!`````````0(#! 4&!P@)"@O_Q "U$0`"`0($
M! ,$!P4$! `!`G<``0(#$00%(3$&$D%1!V%Q$R(R@0@40I&AL<$)(S-2\!5B
M<M$*%B0TX27Q%Q@9&B8G*"DJ-38W.#DZ0T1%1D=(24I35%565UA96F-D969G
M:&EJ<W1U=G=X>7J"@X2%AH>(B8J2DY25EI>8F9JBHZ2EIJ>HJ:JRL[2UMK>X
MN;K"P\3%QL?(R<K2T]35UM?8V=KBX^3EYN?HZ>KR\_3U]O?X^?K_V@`,`P$`
M`A$#$0`_`/%F^7I3`>:DEXJ$'YJ8B]#T%6!TYJM;U;QQ6G014F]N!57-6YQ5
M3%9M%"@TN>*3O1VH`BD/6JS59DJNU(!E2(:C[U(E`(F%.%,IPH >*48IH.:4
M4Q"T$T<4TT,8[M12"BI&+2444Q!FBBB@84444Q7"CM112$%+24HH*"EI** #
M/%%':B@09XHSQ24M,!:4"D%&: %-%)1UH <*7-(*#0`AHHHH`6DH%**8!0*,
M4HH`6E[TF*,4`.%%(*6@0&BBD%,8ZE%(*7FE<!PI:;13`=Q10*2BX#A2BF T
M[- A<T4F<TM `:3-+FF,:=QBDT9IF:44K@/R:<*8,TJF@"44]:8N:>*8$@%2
M`4Q>E2# I@+3UIG>E!H$2TN<4T&@F@!2<TWI0*6@`ZBE`Q3:>!F@`--"\YI^
M*7'%,"&9L1\U#:IND!]Z6Y;G%3Z<FZ0<=ZEC1W'AN#&TD5V+?+!QZ5S^@0[8
MU.*W;J39":H9R6NSXW5YYJLVYB*Z_7KC+-S7!W[[F/UK.3*,Z0Y-1@\TKFH\
M\U)#+]H-S5H-PM5;!,+FK3\\"J6PT6M'M3<WZ\?*O)-=O&FT].G%8^@VPM[4
M.RX9^];\:\9[5Y>*J7E8]7#4^6-R9 0HJ6,EFI(F!4@#FK,"JJDD9-<+9TL>
MJ )ENIZ"KEK']WCFJZKO-;>E6;2L&Q\N>M9-DO8W="T\W$B+CH,L?2M'5TCM
M8RJ@# X%:VD6(LK3<1\[#)HN-/B=))I5WR$<`]J[%AG[-/J<#KKVGD>=I-NG
MZ'&:ZG2.0"?3BL>XTUK>?##DG.*Z/1(#MR1VK&$-3:I)6N:\(P.:?&3+)N'W
M144S_,(EZGK5J% B`"NZE'FER]CAD^I+1117HF(4444`%(6 %+4,GS=3P*SJ
M3Y5<:5QXD5C@&DED4+C/-46(0$JV*SY+EX1G[Q;IGM6$,7&]IFOLF]BW>2)&
M00W45AW]X/-15) /4FI;N_"Q%I<`XXSZ5S%Y?I<9WD@=B*ZU7IZ:D^RGV-F7
M489=BX"@G&[M2W<L;0C:^Y4&W)KDI6N9&5O,!A0XZU9DUA93Y0C;RX1D@=SZ
MULFGL0TRPZK)%\Y("\UE7$B!3& &!YP:5=4$KF-SG=T/I5.XE5I#$C#=U&:8
M6,ZXC)8>7E<_E5*3?$Q#CC.,UMM)]GCV2H&!.<^E9L@6:4B+OSM-(+$"E3RI
M&:>$9SM4UG31R"3]V=K_`*5<CNVC"I.FTCJPHN2XDK1X(I,(Z\\$5:9%EC5H
M6#_2JS1LA)*D9]:=R;#5:/80OTH6*,AI&(XH2-!FG!/FP.PYS3$>42FH`?FJ
MQ.N.:K#[U8,NYHVPSBKP`Q5*U%:.WY:M;"*%P.M4S5ZX& :HL.>:EC&BEI*2
MI&,>J[58>H&[T 1]ZD0TRGKB@"7-*#3*<*8AZTZF@4O:@8II*,TF>*0"]**3
MO2T`%+2=J* "BB@4QBTE%%!(M(:**0P%+24M`Q<TE%+0(*3K113 ****`%%+
M2"EH`***!0`HI:2EH 3O1110`M%%%,!<T444"%HH%)BBX"T9%)11<8X&CO0*
M6@!1Q3A3:4=>:8#L4E.[4TT`+2&B@#UH`44ZD%.H`2@T4AH$(6IA-*<TPT#8
MN>:>!48Q4@.!2 7-**9DDT\9XI@2H<"I!UJ%3BI%IB)TZ4^HU/%/%,!X-&>:
M04N*`%4T^HQQ3@: %SS3@:CIPH 7/-/%1CK3P: 'BACQ30:'8!#0!2F;=)BM
M?1X2TJ\=ZQ@=\OXUU>@09D4D4BCNM*BV0CZ4:K/LB(JS:*$A'TK%UR<`'FJ 
MXS6)MQ;G-<==MEC70:I-DFN:N6R:R8RHYIJ#<X%(U2VB;I :1)L6R;(AFK=E
M`;F[5<94'FH%^X!WQ6_H]KY41E8?,U35GRQN;T8<TK&Q;I]U!T'%: PJ8S5*
M`%3D5=C7>P%>+.5W<]=*RL6(!D9J]&A"[B.M0P1JT@!X45;D<,?E&%'2L&-$
ML,#;=W:NV\+V?FA-R_(O)]ZYBRB:9 G85Z3HEG]DL$###MR:="#J54CFQ,^6
M!IXR0.PJ*XD"(2>U2D[5SWJC,WG2A,_*O6O7Q%10C9'F05V9LEI]HE\QQRU:
MD:):0=.<4@V*-[<`=*:@:XFW-]T=!7GTW;U9O*7-Z$EM$2?,?[QJ[2*H48%+
M7JT:7)'S.>4KL****V)"BBC.* &L<"JEP^U<`\FII7P*H2N5)+<UY^)J7=D;
M4XW93NIRC;<D\9Q6?-<%BSMCIA14LS[Y22>M9=W<(L;MU"]!ZFN!O6YVJ/0R
M=4NVEF\L-G!Y/O6->\'9NX JRT@&Z1^O:LBXE=\N>E<;J2<[H]&%)*(-<NB%
M=Q )P*8VM00,L2KDDX<^HK/N&FD)*@*B]S66^X29/(KT,/BJD.IA6PD):G:"
M2RGB'E%4=>6K.+1AY74@R= Q/2N7>=P^%9E4]15A=26)%W#+>IZ5ZU+%QGN>
M=5PLH[&U<R21Q^7*^\ `L?2JH=20\+X)'2J3:@LZ$,^68\U&\J0J,<9[YKJN
MF<K3"=I48 OG%1-.7;<S9QU%57O)!N"X/OUJ`%MAD#G /-*X6-&:Z: PRVKF
M-MHSSU-:=EK<%R5@OP(W'_+05RDSAT+ECGM5%KF5&);GZT7L2T>C2VVT[X&$
ML77<O-5_+;E\XW' %<=8>(;BRD 1SL)Y4]#79P:YINKP*5Q;W('*YX/TJU)$
M-'D\K[A5<?>HW$BIH8MS#-8;E%ZS7D=ZT2.!5:VBV@<5=.=G2M%L(SK@<FL]
M^IK2N>,UFOUJ641FBEQ1BI B;BH&JP_>J[4`,J1:CJ1*!$F*<.E)BE%,!XZ4
MF:,TA- PR?6BDHJ0%I:049I@+0**2F,4FBDH!H)'44E+28!WJ>"$R, !S4(&
M36QID0W D4T40/8%5R15-X=IKJ)T5DZ=*QYX>>E#0C,*$4FTU888.*;C-(9#
MBDJ8KBFE?2@1'13MM&PT`-IPI,'-'2F M+3:6@`I<TE+TH *,4M%`"4M%%,0
M4<T4M `#3J;2YI# BDHHI@.'2EI.:,T"'44E**8#A2T`44P$%%*!3L<4@$%&
M:*::`%SBE--'6G47`8>E,(Q4C5&:`$I<TG0T9H <*D!J(&GB@9*IJ5:B6I :
M:$2K4@J->E/%,8\>U.ZBF#/:C.*!#Z6F`Y-2** $QFE IY'%-H ,4M*.11WH
M"XM07$F$Q4I-4KE\G%# ?:*7EKO=`M\*IQ7&:7#O<&O1]&AV1*<=J$,V"_EQ
M?A7):Y=9+<UTEY(%B/-</K$V6/UH8SF;]R236#.V6-:=_+R>:QI3R:S8$;=:
MOV,?.:HJ"S5L648`&:2 T+.W-Q<*G;O75Q(%VH!@"LW2K7RXS(>IZ5K0J2U<
M&+J7=D>EA865RU&HZU=@7C.*@B3+#TK00@#:HZ5YS9UCHE/05;CBQC/4U#"=
MIS5R!6GF5%&236;&=9X5T\2W&]N57FN[&. .BU@:+&+0I;*/F"9;ZUNN?+CX
MZFNS`R7)*9Y6);E,BN9]BDCZ"LFXO!;Q9SF1N@J2[N@&(_@2L@![J?>W// ]
M*PQ%9R=T;4**M>1L64<MSAY'R!VK8BC"* *I:?$8XL=JT!TKLP-&T>>6YS5Y
M7E9;"T445Z9@%%%%`!3'; -.)Q5>5N#6-:?+$J*NR"60`YSTK-NY&P.>#UJS
M+@`L3Q6=<NLG0_*!R:\B4FV=M.*11O)@D8 /S-W'85@ZE=)$ODJ<MCYC_2M2
M]O%@C8A0S8X%<O.WS%SU/))KFK3Y58[L/3N[E:5F9,'BLJYEP=BFKTTV0Q.?
M85E'#R%AVY-8P1W$=W(5B52<\YK.DD4#CK5B6Z5BV\''\-4)9>N1BMX)D,@E
M<LU5))"[;?X15J1UV$#J>E,M8XT6:YE(VQCY1_>8]*ZH,RDENR"0F!P`W(ZU
M:N+Z$P+&<$@#FLV8AP6_R:I2,W3%=M.I*)YU2$9:FK)=0K;H(?\`6DD.3TQV
MQ^M4G:;&T/P3TJBTA4Y]*EBO@$(*C<>I-=<*J>YR3IM;#FF*< YP:CDF\Q<X
MY]:KLY49'>FER$'7)K6]S!CFPQ) [4D5Q+$V03QW%-0,<XZ5/' 6!)XI!8RX
M8V:M2WB"X!J*",*!Q^-6@VUA32$RXJX`XJ8C(IMN0Y -6S""*TZ",:[[UEM]
MXUL7T97-8[#YC6;*&T$<4HH(J1D+U7:K+U6:@0RI$ZU'WJ5*8B2EHS24`+11
MG%&:0PHHHI +1113&%&:**8@H'%%)0(7-.!XIM**0R>%-S"NALXMD8)ZUBV2
M9<<=ZZ%64)CVJD@&RMGBJTB!EITK\G!J+>>YIC*4T552"#@UJNN]>G-4IH>:
MEH$0H,\4R9?*(ST-+RII2WF+AJ0%<2#-2J<CBHGAQ]VD0LIYH$2D<TF,U*,.
MOO49&* &D8I#Q3LT[ (YI@1 TN<T%:3%`#LTM,R:`:+B'T4@:ES1N,6CO29I
M:! **4<T$4P$S0*.]% Q:7O24HH$**>!3*<IYIW >*":`>*0\T &:7--`I:0
M"&DI32 4P%IP/%,`IU "&F&GFF&@!II*<:2D`"G*:9UJ11F@"5.E2BHE%2J*
MH"9.13Q3$Z5(#3$**-O-`IV:!B!:D%-%+0`_-,-+G%-)S0`H;BG@4Q1FIHT+
ML% ZT7$VDKLC9>.*K&UEF?A#73V6F+@-*.*TTAMXA\L8_*N.IBXQ=D>17S:G
M3ERQU,/2;%T=<J<5W=@NR$?2L02*ARJC-6[?4MORN,?2E#&1;LPH9M3F[2T)
M]3GPIYKA]5F^9N:Z;4[D,A(.17$:I-ECS77S)JZ/8C)25T85Y)ECS5!S4\[9
M8U7QDU#&2VZ;GKH+"W,LJJ!]:R;.+)%=IHE@1'YK#DU,Y<L;FM*'-*QHP1B.
M(*.PJY%@+TYJ/R_2K,,?0'K7BU9<SN>O!)*Q:MX\INJVBXYHB4!0M75B! `Z
MFN=RL4101,YSVKK?#NFQK(]W*,1PKGGN:RK6$!U0#DGM7:FT^SV-O9(/G<@O
M2U:;1A5GM$L:&&E:6Y=<;V^7/I5R^N JDY]@*G6%;:W5$XP,5@7]V%+,>B\`
M5O4O1I*G]YRTX^UJ71'._G,L"\D]:U[.Q2) 0 6JAHULT@,\@Y8UO*,BC#4G
M-\S*Q%3E]R(L>0.E3#I2**=7LTH<JL<+=PHHHK40444A.*38#7; JC.23CM4
MTDA!)ZU3E?GK7FXBIS,WIQ*EV^$Q65/E5#.V!V45HSL'8X^Z.IK"U.Y"KD''
M85QW6YVQ5]$9U[.LLQ7<`J=3ZFL*\<EB!5L_,^,FJ5X\:[@O)]:\^<N:=SU*
M4.56,JY8XQNK/ED*YC7@'K[U)<S'S"!VJMG)+,>E;P6A;(KIU&%&,CO6;,<G
MK4T\F9#4`C:1MJKN8]!71%6);(,EW6-<DDX`J74)$CV6R@`1#YL=V[U(L7V3
M=/(?G'"#WK(F<LY8GG-=$(W=SEK/2PDSC( Y`JO)(&88XI\DO3Y1P*J.2QZU
MT)'(QLN.QJNYV]*<S$<"H6.3DUJD828HD(;@Y%2>>&P,578@4P$YK6+:,9),
MU[=-Q![>U::Q(JJ,'<>U8EL9%QC/6NBM"5CWS#+'H?2M4[F31SIFV=*9]I+/
MUJ*5&YYJN=RMTJ[D(Z"TN .XK3%RI7K7)Q3.I&#5U+M@,&FI#+]Y*&!Q6._4
MU-),SU":EL$-HZT4=J2!D3YQ59JM/59Z8B/O4J5'4B#D4 2]J2EHQ2&)2TE*
M* %[444O% "48YI:#3!B4E+10(2EHI*0"TJC)IM/C^]0,U;!/XL5?=R%J&Q 
M\JII15@1?>-/VX[4BC%/SB@8G -1RQAN14F.:"!ZT",R:(]158YSBM=X@5S5
M&:'!XZU+0RMR*:0/2I"I%-VFD(0';TH+9I""#FDY)H #1FG>4V,TT@CM3 ,T
MAI.:7-(!,44M)0`G-+VI<4O:F W-+NIM% AX?%&^F4A%%P)-^:4-4&2*-YHN
M!8S3JK"2GB2BX$XI1UJ'S!3Q(*8R84N*C#BGALTQ!TH)H--Q0 $TE!I*`%!I
MV:8#3Q0(0\TTTZD-`[C.]%*:* $'6I4%1@5(IH E`IX&*8M/'2J E7@4\$]J
MB6I1TH <#2YI/>D-`AX.:=4:GVJ3-( HHHS3`5:WM*M!M$CCZ5E6-N9YP,<9
MKJ(T$<84#%<&,K<ON(\/-L6XKV4=WN2!"2 H)^E/EM9X5#21,H/J*Z/P3IT5
M]K4?G@&-><&O0O%FCV;Z+(YC1&0<&L*6'4H\S/+HX&56BZM]CQ$GFE'-+( )
M6 ]:M1VQ>WWA<UQU%9G&HM[&5>[A"WIBN+U*7YR*[RZCS"P->?:P0+AU'8UW
MX*JY1:?0^BR>LYP<'T,F1LFF(,M0QYJ:V0M(.*[3W#?T'3VO+I% X')-=_Y2
MP1!$'05G>&=-%I8><XP[BM:097 ZFN#%5>AZ&&A979!"A8<U=2(KSBEMHL#+
M?A5Z)%=MK=!UKS7([4AD"-PS=^U7T4@@FFH%+X XJ55>6=5 Y)P`*S>K&=/X
M6T\W5[]JD4B*'GGN>U=+92K>:I,_\,7 -0*@TC1H[=1^]8<_6ELHGLK<`D;W
M^9C6[G&G*,>VK."7O)R[Z(T-0N1'"<'D\"N513?WH1>4!R:T]0F+J=QYZ"I-
M'L! HE8<GFDY>WJ>1M3M1I-]38MHA#"J#H!5A%XIJ\BI%KU:,$CS9.[N%.HH
MKK("BBB@!"<5$[5(Q%5G/7!&*YJ\[*Q45<AF8D>E9]P^!UYJU-(ISSP.IK(N
MIAD[37F3=V=M-61%<SE4\L=^IKFM2G5GVYR%/&*OW5R0A+<$]!6'.P0,YKEK
MRLN5'=AX7?,5[B;RX"H'S-U-9$LVT'<15J6;>2[&LRY=2#6$$=Z12EDRQ/Y5
M%=1M;1@.1O8;L9Z4DAP>#TJG<3,[$L<^]=$5J)L@8[F/I5G3Y2ETJHNYFX J
M@6XJY;2?9;:2<#]X_P`J'^=;VOL9WLKCM;U2U=Q!'#^\3@L.F:YV5@V?6K-X
MCELL"#5!^!R:ZX*R."<KNY$QYP.M1/@1YR<YZ4.V#Q4+,3U-;)&#8QR#4).*
M<S<TP\UJD8R8UCS4L"Y;IWJ,#)J_:QDD51GN:%C"N=S=J;>ZF%D\I",+UQ4=
MW<"T@(4_.:P"[,Q)Y)JXD2=CT2Y\$,RYBN0?JM8UUX+U1/N(D@_V6YKT[<,X
MP:<TB # .>^:T9-CR#_A'M5C;:;&4G/89J)[*YB)$D$B$==RD8KV99(P.0,]
MC0XBF^\JL3U)I#Y3Q0JR\$$4T]*]BGTZSF!#V\9_X#67)X9TR0'_`$=1GTIB
ML>7XJ40[H6D!^[U&*]!?P3I[#Y6=?H:BF\$1- $AN64]\CK2#E/.'Z57:NXN
M/ -\.8IHV^M9LW@7644L(E;'H>M,5F<L.M2IUK0F\/:I`3YEG(,>@S5;['<1
MGYH7'U%(5AIZ4E2,C+U!'UIN#2 ;12XI*8"T=Z0`FEH&+2444Q,.U%+24""D
M%+12&A*53@T44 ;&GW QM-:94,*YB&4QN"*W;6Z\R/!/-6@N3[,4TGFI<Y%0
M,"&H`?3"#G-2*,]:5DP:!C%&1TJ.6'<,CK4Z]<4N.>10(QI@5/2H=V*U[BVW
MKD"LB6,HV,5(PR#28P<TB\&IVB\Z+"GYJ!$EO(C?(0*?); G..#TK*8RPOSG
MBK<6H?+AJ 'K;9?!ILMJ5)QVJUY\97(.342S!GYH&5A"V"<4PH:T7P$R!UJ%
M0">:!%0J::16C)$JIZU6V F@"L%R<5:2VW)FE-OQN%.1V7Y:!%5XR#3=AJXR
M<YIZQ CGK189G%2.U,*U?EB]*K,M%@*]%2$4TK2 ;DT;C2[:0"F(>LAJ19:A
M(XI*+@75<$4N[(JJI-/WD4[@3DTVF"2EW"BX"CK3J;2YH =24447`0]:!2T8
MH 44X4T4\4P)%IXIBU)VIB'"GJ:C!IZFF!(#00*0&@T``SFI!3%J0"@`SQ2J
M,MBD;I5O3K<S7 .,@5$Y*,;LRK552@YLV=)M=D6\CDUJ*A=@`.:9"H10HKH-
M%TF6=P[(0O8XKQ5>K4YF?&3E/$5F^YK>&()+,^?@CO2>*?$UQ=(;82'9Z"K]
M],NGV)3H<5P%Y.9YF8GO755G[.%D=E6JZ-/V460`%V]R:ZF(6]MI04XWD5SM
MI'NDW'H*M7$S/A<\"O*G,Y:=54XMOJ9VHN([>5N@Q7E]_(9+AS[UWOB&^CAM
MS&3R>U>>W4BO(2O2O3P$&H<SZGNY-1<8.H^I7ZFMWP[8->Z@B8^4')XK$1=S
M`"O3?!VFBTL?M,@P[],UV5)\L;GO4XW9OE!'&D2\!1BB),M4P7)+$=:LVT!<
MY KP:U5RD>C'L1LGR@#M4L*%4YZGO5J.) ^UAD=ZLR0H^WRQP.M97.E,9!%M
M7<>IKI?#&FJ]R;N8#9%R,^M8UNA9U0)U.!7>6-EY%I';`=1ES[U=)>]<QKSL
MK=RRMG]IF\^7E1]U:KW5PJ,?;I6G*1# $7CM7(ZM</+-L4X!..*UQ45"-EOU
M.?#1=26NQ;MQ]MNPO\"UT.P1HJBLW1;86]OO8?,W/-:@!;!JZ$.6/FQ8F=Y6
M6R)$%3 8J-1@4^O7I*T3B8M%%%:B"D)Q2U&[;02:F4N57&B&8DD<X'>JTC\8
M[4C3R-EBF .F:KR284L:\FK.[.J$"M<R@ C-8]S*`NT')/6KTS @NW0>M86H
MS[(F"GYFZ5A?JSJA&[L5)KCS7;'1>*QKV0DE?7K5E6,2DL<DUGS2KO+'DUY\
MFY2N>G"'*K(I7#8&!FLVX;;U(JW-+N<Y/U-95Q+ND('05M"-S38AE>J<AX-3
M2'O565@/J:Z4B&Q(87FF6,#[W%/N[Q8;M!& R0\`'H<4^-S;V[2#.]QA?I66
MY.23UK>FKNYSUI65A+JYENI7FD(R3V'2L^;&W)//I4TKD*>>*IR-FNJ*.*3(
MRQZ"HVSSQ06YQ2,XVUJC%D#')I-WRXQ^-!QFD')JT9LEA0L>E:<86"/>>U5K
M6(G'ZU'J-P%'EJ:I$-V*=Y<F>8Y/`JO3<T\<BM+&#=SWC<">*1^N>:0KCGFE
M&=N[@BJ+$!!XI#[&E*KMW C/UI,#% QK7&PX.::)CG.,TDB!FYZ'O4=Y-+#I
M\A@"EE7N*0%O>DC$HP5D7+*6Y_"A;G!!RK#ZUYQ%?7!O3)(6+9YYJ::ZD60L
M-V#TR>E%A7/1DN58XQ^56!(#QR/K7GFGZPRRJKL1SU->CZ)+!<QJ'P5(Z]:?
M+<?,1,BL#N4&J,ME;N26B4_A7>IX32^@66W8`'^)3G!]Q6!J^E7&CS^5=(#&
M_P!V1>0?QJ6K#33.-N]$LY<DVZ<]P*P;KP_;H<^2,>HKN9E 'RG([53EMO-7
MCGZ5)5D<#-HMLR_*I4]ZJ/H*9^23\Z[.XTYXV++C\:R95VR,&7 S23$XHQ(]
M$:,!CAUIM]HX*![9"#W%:K2E'*]JFBN$Q@BJYF+E1R#:?.IP4-1O;R1_>0@>
MN*[-BC'(&*"(F&R2-2#W(I\Q+@<1TI,5J:O8+;3;HN8V_2LSI3(L-HI2:2@`
MI,TO2DI@+FI[>X,;#FJ]+T- CHH9Q(@.:EQN-8=I<%& )XK>@=74$&J6HR:*
M`N,CM2>623GK4ZL53(.*:IW&F(C$6*7;D]*LX!7&*C*E3[4#&&+*XK-N[0[2
M<<UNJ%VY%.-L)N*5@.*DC,9Y%$4K(>*Z:_T=G0E5^AQ572?#%UJMT8(QAAWJ
M;#,B21)5^8<U6-N#]TUTVK>"]5TN,R/"6C'\0%<XP>-B"""/6AB!(G0CKBIV
MV@9QS3H[A2@5EYIR1;B<T#(VN08]N*A,Q4Y%.F@9&QVJ(J0*8AS7+MC-*LHS
MS4)%!6I N"<`<&I4*L<\5F]*<KD=Z: T)",\4^,$K5"-SN&35^-QMR*:`C8\
MD5$8=W-6A&&;--D(0'%-B*1AIH@)-6D(-3QE0>:0&<;=QVJ)D([5N,8CUQ52
M2%&8D4V@,L@TF*NM`*C,!/:I`KJ<5*<$4C0D=J;L84#$/% <TAS332 G#T\'
M-502*E1Z:$39I<TW-)3$/I135IX%`Q0.>*>HH IPIB'**?31Q2TP%I11[44P
M)%YIYZ5&O'6I,T@`=:>#3,^E/44P'!2S`=R:Z32[40Q;B.36;IUFTDF]AQ70
MQIM4**\W&U;^XCYW-\5_RZB_4O:=")KR-3]W<,UZVBV5MIJ[0!A:\\\/::9)
M5D(.*Z+5KH6]OMW$'%8TO=5SDP<E2@YM'/\`B&_,TA4$XKF"N35N[G\V4FF6
M\>]\XX%<=>LY,X:DW4G<EC'DPYQR:@FE$43.3VJ:5LG Z"N?\07WE0&-3R:Y
MZ4'6J**"E2=>JJ:.4UV]-S=-SP*PG-6KERSDU4/)KZ6,5"-D?<4*:IP4%T-/
MP_I[:AJ<40&5!R:]82-8@D"#"J*Y?P9IWV.T-TX^=NF?2NKCRY+GJ:\W&UK*
MR/0I1LKEE5R<=JTX62W@S_$:SX4Y!-6@-\@]!7EQTU.J")-X49[M5BU8@\BH
M43>_`X%7XXB"B*.6-(Z$NIO>'=/^TWHF8?)'R/K7;*@'/85FZ19BRLT7^(\G
MZU>GE\F+W->IAHQA3<I'EUYN<[(S]1GVHY!YZ"N?LXC=W_/*BK&JW7! /)X&
M*MZ3!Y,.]AAF[5P2;J5-3N@O94K]6:B810@''2KBKP*JI&2<FK2C`Q7HX=7=
MV>=-D@%.IJCBG5Z4=C$*":*0XI@!.!4$AXZ\T]S568G/6N.O4Z&D(W(96('%
M9]U($CRQ`^M6I9,#.:R;TI<_*Q) ["O-DSMA$K7#JZ\-D#DUSMY.'D/H.!6G
MJ$P@@,2<$^E<Z[DY)-<U>5ERG;AX7=R.ZG!PO2LV8C:<=ZGE&26)JG<2;%R?
MP%801W6*,K!<]ZS9#R:M3N6?FJ<K`$UTP1,B!R">3P*BAB$]P$S\N>3Z"FRO
MD5(CBVMF?/SOQ]!6Z1#=E<BO9M\Q6,X1>!6;,67C/)J8OES[U4N7P^.M=$%8
MX9ROJ5Y<M\HZ"JKGFK1?Y3ZU4)RQKIB82(R143D$8J1N.>E0FM4C*3&U)!&9
M)0*8.#6WH^GM/%+.1A5'6J1D03,MM"<?>(XK"ED,CDFKNH3?O"@/2L\FK2,I
ML*53S2459![\L;N#M&0.M1E>.M2$8Y#8-1,#ZYJBQ0HQ3".<`TN.E&2#R*0T
M-9>V>*1"T;9'2EW<\TO!%("E=Z1#=,;F)(UG(Y!'RM]17*W^FZC 2LD/RYZJ
M,BNX^A(-/WDC# ,/0BBX6/,&CFC<9'2NS\):REO-''=QLJ9QO%:TMG83G,EN
MN?I5VWAL4B6+[+"X!XR,$?C0F'*>LZ-:1?9X[FQN]\;J#_\`K%4?$<!NU\N>
M(@C^[RK#UKDM.UB>PVFU)C(^\H;AA]*DO/%6H7$JN&52IXQS3<D+E9@7D0MK
MAXE;='V-9Z.8Y"0QQ5N\E>=VD.-Q.20,56%O*J;W7Y#_`!#D5&Y8YR)1]:RK
MVQ)!=$# =16JFT#FH+@E<[#U'K4,I'%WL:^82BE?;TJK&YSM'-;=Y#\QR.:Q
MITV29''TIIB9.LRCAN@I7D5ONGBJ3/CDOD4B.H/#9IB+;1PW"&.;.#T(KF;R
MV:VF*'.WL?6NB#!>3TJ&\BCNH2I'S#[K4TR6<T:0T^6)HI"C#!%-JC,2BC-&
M:8@HHHH`4'!K5TZZPP5C633T<H<BA =AO&!CH: .<BLG3[OS,*QYK51L'%6,
MG4Y%!.3BDQ@4F,'F@"PJ_N^#BG)(T?2HQZ"G#!- &W8;;M!&XZUV.AZ'':YG
MBP'Q7':0G*D>M>E6,;1:-+<'^%"Q/T%,"2:)+F PN@=6^\*\B\?^%TL6-S;I
MM .6'M75>#_$UQ<ZW<6EP=^263VQVJ+XFZO$MNL*H"6C.\'MZ5$BD>+?,#Q4
MB7$B]ZKK/SS3Q*IJ1%^.Z60%9,5%(Z<C'TJMN7/%.X/>BX"8S1BEV^AI"&I7
M"PC#%,J0DXZ5&0:8AR L<"IPS(,&H8W\MLXI7G+-G'%.X%A9]O)-(]P'XJOO
M##%)Y?I1<"RK@+3DD'6JSJ53K40D*TK@:#/O[TPN5JJDV#S4ID#K@=:=P)#*
M*<L@-52"*3)%%P+9(+=J5E7;54,?6G;VQB@0IA!Z5 \6TU863'6D<AZ *A&*
M0<&I]N33O(R.*0$8? IX.:B="M"MBG<"RO2GBHD:GYI@29IP-0@TX-3 G4YI
MW6H0U2 TQ#Q3J:*>M, '%.!HQ24`/%:6FVOGRY(X%9JUTNA^7L[9KGQ%1PA=
M'!F%:5*BY1W-2.W6)!M&*T](T]K^]2(#.34,<)D8*HSFO0/"FC"U(GD4=.M>
M1=REJ?*T5+$5=39MM'CTZT#$#(%<+XCO!).R(>!7;>)M7CM[,QJX!([5Y?=2
MF:5G)ZFJKS4%9'3F$X0M2IE(Y+<5<4"&#W-1P1AGR>@HGD&[`Z5YDI'!%VC<
M@FE$4;.3S7!ZU=F69N<BNFUF[\N$J#7"WDI9SS7L9;0Y8^T?4^AR?"\L75EN
MRC*W)JSI%F;W4(X\97.6JDYR:[;PEIOE6YN''S..*[ZD^6-SZ*$;LZRTC58U
MB08516G&F% JK;0E><<FM"./O7SM>HYS.Z*Z#T7"^]2PYY]:$&02.U3V\>Y@
MQ'%9G7")9MDPI)ZUO^&[075YYCCY8^?QK$6-F<(O>O0='T]=/L5&!O89-:4H
M<TB*]3DAZFFJC/'05E:I<G) ^E:,S>3 >>37-W5P7=CUQTKMQ$^6/*CCP\.:
M5RLD1NKX*3\J<M70P1J64XZ=*PM.5@_/WF.371P1' KGHHWQ,^A95<\U(!0!
M@4HQUKV*<%%'G-CNE%)DYH!KH3)%--8T&FL<5G.5AI#)&P*J2MS4TLO;%4IY
M,+G.#7FU9W9T4XE2\<*N,BLQG1=SDGCM5B9MS9W9K*U.<1PF)3R:YFTE=G9"
M+;L9%[<F:=F[=A69<OA<=_2K,A"@EC6=/,"WRBN!RYI7/5A%15BM*S8..@K,
MNY2>IJW<.>>:RYGW'.>E:P16Q!(W;-4Y6SP*ED8\U3=CDUTQ1#$5#)*%'0<F
MF74@9R >!TJ?(A@)ZLU9[L<YQG-=$%U.:K+H0LQ3FJ[LK#)ZU)*3GI5:8X%;
M)',V0NQR<<55>8C(09/<U)*V%..M4R^!CN:Z8(YIR!9?,?#G%*<9P*C &[C\
MZE0985H8IMCD0L0`,DUVMWY>B>$4C/$\_P`Q]<5SNFP"2^BWC$:G+4>*M9_M
M"\$<?$48V@5443)V.?ED+N2>:91^%%68O4****!'OVT]C36'3UI2X]*86R:I
MF@O..]&Y2,$<TFX8Q2 \YH 7:I-&T<T!N3FG`<TAC0#C!P:>H]J,8(-2!?RI
M#&%0.M*L8!R#4F W'%&QE'K2&-8'/>C:5YSFI"*800,T@1"[$'I3=YQ@$C/:
MIMN[ZTQXP%H&5F/K4$LC9QQBIRN1D56D'S=:D92N,,>1BLNYA1@>/I6M/@Y%
M9TJ')Q2 PIX-IZ53;Y3R"/>MZ1<@Y45G3PBJ1+*HGPFT\CM[4X3;UQFJ\D90
MY7\J:AP>1S3$-O8C(-W\0K-(P<5KRS+GCO5*6WW'<GUQ5)D-%2DJ7R9,XVFF
MF%Q_":9-AM%*%)[&I8;:6XD$<2%G/113"Q#0*D-O*KE&C8,#@@BITTZY<9$?
MYF@+$4,IB<$&NDT^=;E "?F%<[]EFP?D/'7VJQ:32VD@8JV*H1U!!4X[4\CC
M-5H;D7$885/O!7'?M3&*KE3[5)'EFXZU&A5CANM6[./]^H]Z8'2:);99`>I-
M=YXDN4TGP1<@\-)'Y:_C7+>'H0]_$G8<U?\`BS?>3H%M9(/O$NQ^G2IF[(<3
MB?A_$TVMW%VO*H"*Q/B+J N-5N-K9"GRQ^%=7X'0:9X;N+R3Y2P/)KRWQ!<F
MXOW).=S%OSJ)=AF0*<#313MM(D=FG!O>H^E H E#GUI1(:CI118+DPDHW ]J
MBI33`DX-&%Q48-!:D,D"#L:"".]1;J"YH$.8LPP2:9BDW&E#<T )BI(W"GFH
MV(I,T 6#,I/2C(/>J]*":+@657)I64K4*RLM2"3=UIB$)HW4C$4W- #LU9A<
M$8-5E(JQ'&&[TP$N(QU%5=M7VA/K4+PXYH&5^0:>&I2E,VD4"'YIP85#G%+N
MI@6%:I5:J@>I%?WIW MJ>*D6JR/4RMS3$39HQ2;N*4<T`**M6EV]M*&4\=Q5
M<T"DTFK,B<(S7++8]&\+ZC;WETBL0&ST)KU87D=K8 J0`!7S]HMO,9Q,C% O
M.174R>,9<+:,2P7@M7G5L(T^:)Y,LN=-N5'J:NLW+7-VQ).*RC40U!+F3"G)
M/:K 0E@,&O*KJ2E9GS5:A5C-\Z'@B.'.>35":3:I)-7[A%1 HZUDWS*D+%CQ
M6$(J4T@IKFFHLY?5[@R2-7,SMR:V[]P[-BL*?[U?50CRP21]S0BHP21)IEFU
M_J$<(!()YKU2QL_+1(U&%48KF?!&EL URZ<MTS7?+&L:<"O,QM6RL>A2C97&
MQKC JTHPN!4,0R_2K:*,Y/2O%6]SJ@M0B5L[>QJ^0(BH%5(E)E'I5Y(_.D7Z
MU9U+1&[X>T\W=V)7'RKS7;;1D#L*S/#UJL-ENQ\S]:TYBL4;'/)KT\/14:7.
M^IYE>;E.QF:E<9!1365##YLVTC@]:NW$+%BY[TMG%M.2.37+-N3NSHC:,=":
M"VCAZ#\:T8CP,552,MU-6$C92!G"UM133N<]1W+%*O/TI*>#@5ZD%<YF'%%'
M&*0FM&TA"$U%(XQFG.V!4$CUQ5JG0TBB%SD\U0FC::0(H)/85:F<JI/>L[[<
MT,HD(!QVZ5Q-ZG7%.VA#?V[62;GQC':N3NY_-F+$_A6YK6M"\(BC'"]2:YN5
MXU8%\D=\5RXFJF^6)WX:FTN:13NFZDGZ"LV5P!QUJ_?W<4K8CCVJ.F>IK*DD
M4J>,&L(Q.U:E69^".M5&*@=.:EE)]:J2,0M;Q0V5KAP"<57AC,LG/W1R:=*2
MQQUS4CL;:VVY`9NM=$5T,Y-)7*MP^6(Q@#I5%SMS5IW7KCDU1N),GBNF*."6
MK()9":IR.2>:L2L"*J2%5&2:WBC*1!*^T],U#N#=!BGLP/3FHOXSBMX['-)Z
MC@,=*ECX(J(\4]3M&:JQ#=B>:\,*$*<,:R68NQ)ZU)-)O8U#FM$M#&3NQU%)
MFC-,D6BBB@1[TPXIN!Z4X@\TZ-BAY4$>]6:$;*0H/:FCUJ>1D=RRC ]*:S!@
M,+C'6D-#HXC(."-WIZTFTH?F!_&F@<]:E\]@NU@&'O2&-+9&*53QUH^3U(S2
M8QR""*0#@2.5&:?O;'6H1D'H13@<BA@2%^*3=GJ335; [8IQ!R..M2,9U)^;
M'H13BWR?-\U."C."*8V5R%%)C(&;<=N,5!(ORXP*L2%NN"*B#;NM(9ESIW J
ME(>#Z^E;%TH5R0N 16;,H8$XYH S),@_TJ);1[@Y`X[FKC1NS;0,Y.*O&$60
M$9'S'[U C(;101N9NHYJL^BQ]G8&NDN,-L91E>^*S;MBDAV@[:5V#1B/HQ)(
M\PGTXJN=-N8NV1ZUJF[$;C=S["J6H:I),9(\>7%V"T^87*9Z.T,A5E!YYK4M
MWB8#Y%Y]JS6C,=NDHR78\ ]Q5B*WE$2.%93W'K5WNB;&@MM:[\F-<GL*?%8V
MI8[ `_4$<4^VMWN5!BB=F7J *A(DAF*G*G/(88Q33"Q5OK*=/G()7/#$=?QJ
MO;2OYHC(SZ UTA;[3I\F]O\`5]1GK]*P+F$HQ8+TY!I[""Y3!W@<GL*HSS^6
M4!5N6RO'6K(:YO)!'$NYP,X4]:AN()/*Q*KHX;C*T[BL:ELK;/GB\MARN!U%
M2,3YC* ?EY_#UJK%?AXU60E7`P1ZU7O;AI4X8K(!PP_D:=Q&G'/"^!Y@##L:
MW-. (W\''>N(C/F0L^#D#YA4::E=VH(BF=1Z4*06/9_"^I6,5\?/N(T<=F;%
M7_'D<&J&V$;JZO'P0<\YKP0W<LC;F9BQ[U:BU&\CVD3RC:?E&XTF[C1ZOXC(
MT?PLMJH"EUV\?K7B=Y(9;ISGO6[?>(M1OX!'=7#3*OW=W45S9R6)/6I;$Q<4
MN<4JC<<=ZE>VD5<E3B@"&C--)Q2B@0\4M)FEIB#-*.M-H!H&// IAI<YI#2 
M3-'6D-;7A[3!?76Z0?NUZ^]3*2BKLB<U%79CX/I1@^E>D2^#)%@-Y!;E[=A@
MY' /L:P9=($3D"+C^59>V1A]9B<KL)[&E$3?W374/8QQG!44@$"C_5BCVP?6
M/(Y@(0<$&G[1FN@D:WQS`I%1-IUI=1[H7\MQ_"35QJIFD*RD8> .*7H*=/"T
M,A4]1463WK1,UO<4M3<T&DH`4$@U(DS#H:B/%"'FF!;%TP'-.^TJW6JC$4QC
M0!=WJ:7Y35 ,:>'/K1<"RZ#/%-\ECT%1QLS,%'>NOTW1A):[V7M36H'(,"IP
M: ]:>L6JV\I K$+8- %Q)>:LI)68KXJQ')33`TE>ID-4$DS5J-QGK57$60.*
MLV-H]U.$4'KS5_PYH-SXAOUM[="1U9L=*ZW5M!C\)VI+_P"L([TN97L/E;5S
M#OKB/2[(01X\PBL>T1I"9&Y)ZTPI/J5RTF&89KM/"/A:35;C:5(BCY8_TH;3
M'%%70])D+&Z<$*/NT:GK#6<I``.*[_7;&+2M/*J H"UXUK-T9;AN>,UY]2DI
MS]X[YT*3H6DC3/B6-QEQBLB_UG[?*L$&>:Q;F3"D5H>%[/[1?!B.`:[<%EM*
M59.Q\O5P-&@W52-)=$=[8.PY(S6,-':;4$B X+<\5ZC+`B6FW':LJQTT?:C.
M1WXKW,=1ITJ+D/ 5ZE:KR]#3TRS2SLTC50,"K3Y/%*K+TIV W ZU\%BIN4CZ
MB$>@Z)<5(20=HZTBC"X[U)$IWY(KE2LCIC&Q<ME!7!%:FGP[G!V]#5*%,+G%
M;NGA4C&3S36I<CI-/F$5L$;TJ&ZNRDV]B2O85#'D)QR34+PN[<C.:ZE4DXJ/
M0X^1*5R07C74@4+@5?C0+@DU#!;K"!QS4X!9@*:1,FMD6(QN;.*L!>*KID,%
M`JR.E=^%2ZG+,=M %':@GCBD!]:[=$9B4TG XIQICX%85'97*0PG*U6E(R3N
MJ21LCVJI(V!ENE>=.1T0B5;JXQ\HZFLFZP(69CP/UJY,P=\J#[5BZA,6<H/X
M>M82ERIR9V4X7=C+EZECQFLVY<+WR:L74AP06YK*G<@$]ZX/B=STXQT(9Y1C
MI67-(Q;BK4KD?6J3M\W-;11ILB.0X7YB<U0F?/2K,[9Z&J+,2<8K>*);" 9<
MN_*KR?>JT\GG3$\X["K4[>5#Y8X)ZU38A5]ZZ::ZG)5GT*\S!>AR:I2G@FK4
MN#TJE(V2171%'-)E=R<56E 88-3R$@U PS6R,GJ5S%SUP*-JKTI[>E-Q6J9@
MTD)WILC84BE8[:JO,<UI%&$V(5YIF*D$BGK2Y4UH9$7-%3; >]+Y+'M0!"#3
M@*D\DCM2[".U`'O.W'(Y%(?F.:57`X-.8Q@9%,U(C%W%(%.,9IP8;L$\4,ZD
MXYQ28P"';FDV$>].4D=,D5(F&ZFI;*2(<'.#3MF:F*#.:!MQFIN.Q$0=I%-"
M83.3GN*F(Y&*D6-FR#1<"ER.U/#$#()S5F2,Q':P%(D","3R/;K3$R 2\_,:
MD::-HP%P&[^],FBC1PHR1CJ1BHS",<*>?04`-9B><U$V,YZ5*87*GY#^52PV
M:3(5.X28R!ZT@*F3-"8VQN7E3_2LV:"4.44=>WK6G-$($+;L`<Y]*OZ)''.!
M<38)'W1ZU+*L8D>D74"K=2H%C![]:TSIL>H1@;2KCG/K5GQ%>E#!"0-I;)J[
MIB%E1E.1GOW%5#4F1+=^!S9^'6U6.X1XXTWLG.2.]>/:OJ3W5^WEL8HE&TJ.
M^*]N\7^(_P"RO!?V#:5DO)/+7V3JQ_SZUXG/I;2W>%)*M_'2G:^@X[:F6TQ4
M\ D^]/CL[JZ))&U>I)KTC4OAX-#\-6.J"4W4DPWNNS&P=17+NT<OW6"GI@T<
MMA7*EO:Q0QJC#=M.<FK$Y4JK@\CBF/$Z\X_*HF+;2,'\J!#EN)8'WQ$CCD ]
M:I7-^RLLKNQB)P=PR14L@<K@(<_2J>HQ&*R9900&&>>U.XF#:E&L@,<I*GL:
MT;>XCN4P>,]*X;<<]35^POFCE56/&:LBYOSQR6LZRH=K`Y##M5M9+[5G>6)X
M@P^^I(&[WP:2-DEA*MR#^E4;B)H)/;L?6@=R:YT_4%R)+4$GNHK.F@FAX=&4
M=MPKJ[:#1KW3UF^URVLR8$J!\_\``@.XJ.XTVTO[G[)9ZC+.1RC.,K^?:G85
MSF;=3-*L1.P-_$.U7SHKQVWFO*I(../F'UJ'4-.GT^[:WG7;+&<<'(JUH^L&
MTFC@O>+<-D.5S@_X4AW*$^F3V3QS21@Q/RK*<J:UK>.QN8\-L^AX(KII4M;N
MR=BB212_<1#RK=B/:N-U'3+C3'"RQ_?7<F#D,*33&FD5=1M8[>YVQ,&0C./2
MLJYA.=ZCZBK8DWG)3 [CWJW;V#WJL(2K..=A/-)">I@POB49KK8K=;VQ3:HS
MCM7.7=BT,IP.G7VKK_ ,L,MX+:X(P>!FGYBBM;'(ZE9/:2$XXS5$/7JGC?PX
MEM-F)28I!D$#O7EMS;/;S,A'3I0G<)1L.!!IPYJL&(IXDID$QX-)FH]V:4-S
M0,DS1D5'NYI"] %A8FD.%!-=UX>L_LM@N1AG.XUSGAXPR3A9`/I7=V$2O.D?
M8=JY,2]HG!C9Z*)ZUX)FM-7\,RZ7* )(\Y!'.#T->6Z];KINJW%M(%;RW*G'
MM6W!)>:;>/-8S&&1%&.<$YP./6N:\0&07DQNI?,G;E\GG)J)RO%+J<\I7@EU
M1SE],IER@(7O@U2)!)(;CWJ2<\FJA8#.:E-L:=R[:PP3,RS2!/0YJE+$1*RQ
MDD \$5%))QQ5?[0ZM\K$5HC:"&3H6<\'K5;8<X(_&NP\+6%KKES]DN#LD8_*
MU=7/\);M_P!Y;,'CSC<*N-2SL=T:;:NCR)D*GD4E=5XKTJSTEX[>)BTZC$OL
M:Y? Q71%W5RK6(S3:>RFF=.M4(<*":9F@T@'`4X"HP:>M %_3+?S;E<C@5W 
MO/L=EMQVKG-$MMH#D4_6;S:NT&M%HA&1J]V9Y&.:QR<T^>0NY-0U#&/#8J5'
MJ#-*#2 NI+[U;@<NP5>2:RT8YQ76^'=*+$7$PPHYYJT!Z;\-]2LO#^GS2W@"
MR,,AC7,>-_%C>(=2VQG$*G QWK!US5\M]GA;"CTK/L8FN)!Z5+BKW+4WR\IZ
M7X7M+,Z.JA0\\G `ZUZ]X8T1-'TA0ZCS'^=S[FO//A=HBB<W<W(7A%/\Z]+U
M_5H=.TYW+ 8'`S4KW;LU2<K)(\W^).M(F;>-N>]>,SN9'+&MOQ1J[WU^[ELY
M-<[(V$S2IJ[YC3$3Y4H(HW+Y;%=QX,M0J!R*X//F7 'J:].\-Q^7:KVKWLKA
MJY'SN:5+02-ZX!DPBT_R1!#[U8L8?,<R-T%0:C(%.!7%GE=_PT=>24$H<[W9
M39RIX-30L68'/-55??WJ[#'P#7Q]0^FC%%V+''/SU=A7'+#FJ$,?S;C5^!R\
M@!Z"L&:-HT88P0*T;:,DX XJI!&2>*U8$( &:2(E*R-.WPJC![5,"H;(Z^E5
M`-@"U;@CR1WKHBSEEW+*H6&XU)%'@Y-+C@`<5(HKJI1NSEE(<%&=U/4?-2"G
MC@5Z,(I&+8&F$<T9)Y-'6JD[@D(34$I)&<T]R=V!4$LF,KWKAK3OH:P6I 2>
M<FJ-U(Q^5:MR, AK,<DMZ5QO4ZHH@FD%M SL<N>%KGIWR26/)ZU<OYS)-G)V
M+Q61=2YS7%B)W?*CT</3TNRE.<L3R:SI<Y.^KSRD`@<UG7#COUK*)V6*$Q)<
MU5D/Y=ZLR$<U0F8UT10/0@GD&>*KQ@L6<G %.<$G'<TYT^01@@>M=$493=E<
MJ2/N.2<U5FD)'%79D6-<#\ZS)&)8UU0.&6K(I'(JE(>IJ:4DGCI59_>MXHRD
M0L?6HF:GO4)Y-:I&$F)3E%"(7; J:1?*B.:TBC)LSIWP2*K$T^4Y<U'6J.=L
M*44E. IB'H<,*OB:,H !S5 "ID!STI@6ED&>F:L1JC_>7BJ\<>1TJY'&2O'6
MFAV/8C'\^&'7I2$(KXSFIY\L`P'05#!&I#%NO:I-+ [(^,+@BD$)(S2JIQ]W
M\:L2?N54==W2I;&B!$V\'I3U"$XQ32>13X^2!V'>I91,D:NP&[:.A-.^R[7(
M0[@*B5U#[?4\&I!)Y;!1FI&((SC)7%+*CI@EA\PSQ4R#<?:HB1N.><&G<!JV
M[ %Y,XQQFIE@6:(K'][WJ2-I9MJJ-WM3)-\;%<%.Q%,"FT4I&0!E3SFIK5Q(
MV"N/7%*(SDC)(/8U+;0OEDX`SG-#!$[0@#Y254_WA3+K3WBBCND<85L$CGK5
MI2RQLK9^7^$U)9*MU#);,K*QRRD5-QV,G6;5#HS2*HS*0J8]>]5K:W\NWMY;
M8$J5`=>NVH_$EVUK96ENCL95E9BN. ,"KGAF_AM[A7N0!'+]Y#V-/<#E]>O'
MFU0\G;& ,>M>A^#K0:I9(]OM8J1G)Z5>O/ MCK;C4+*1%)'"G[IJSX;\)ZAH
MET9X)%B&<20L<JX]JJ*L1)HU?$7@O3?$UK$EVK1S0IMCDC/W?PZ&N"L?A5?P
M:Y&+F:-K.,[_`#4/WL=!CUKUEKZ&'B=O)/\`M]/SK/OM9LA9S2)=IN7H`].5
MB(N6QQ7CK4&CB%BJ;$1 J\]17BUY'*VI>6L&XAL@+7H/C+6#?2<$-M& ?6N=
MT&+)N+EQPBYW5"=E=FB1SJZA#]MD66)E7'4=B*DTK4'EE8!!C;CYAG/-4+N7
M,K$8ZG)%7=/$<H"CY3ZCO0)[FE<:WY4<B_8XF/0$CI[UP^MW\L\@1V!VC&0.
MM=GK=KY.C13QJOF;OGQW%<->PFZNL*NTB/) H2U%)Z&1FGJ<4QE*.5/4&I85
MW' K4Q.FT5VF@VD_=]:V6MQ<Q[&X)Z5EZ5:-;P([J5W'&/6MFVC#R#>^Q >M
M,9ANCV%V!+&&"]5;H:[+0]/T?58//*"U89&4F[]N.M9=Y8+=V[R(^\H<$XY]
MJY]DD@]1SC@TT[ SI-2T41RRJL=Q(P^XX(<-3O#E]96DSZ?JEDKI(=NY@,H3
MQT-4[?3;NY@6:WU"%LC)42X*_45<@\,SW\<OVF<K>!<Q,6#*WL3FFMQ&Y-X:
MBBO8HKIX8HXQE)(_E+KZ'MD'%$>GZ5JM[]GM[9[E(QAG,I 4^E4O#^O"P9M.
MUP,X1@%,OS!<=C[5L>?;_:%-G#IXC=^72;''TJ]!:F/J?@B$6DEU9;XY$SNB
MD(8$>Q%<-L:*7*LR.#^(KU#4=2T[3;F*`2R?:&8']TY*_P`ZIZUX=&LQF[M(
MEAN57YD9<>:/7ZU,HKH"9Y[+(L@R_+8P?>HK.9[*]2>$D;33Y8S'(5<%2IP0
M>U,`YP.:S*/;M$EM?%6@"&?!D"_D:\Z\7>$9-/9WVYQT-2>"=:>QU)(=V QQ
MCUKT?QC EWHXEP-VVL+N+-E[ZU/GAH1D@BF^0M:.HPB&[=>G-4JV4[G*Y6=B
M(PTGDFK"J2:D$38Z4[BYT4C$:88F]*T1$<]*7R#CI1=!SHN>%;8O?EV'RJ,_
MC7=6<OE7B/T`-8&@VOD6ADQR]=%I4#7.H0Q@9RP&*\ZK+FJ'E8B?/5T.UU P
M16-E<F/+J&E;/=1T_6O,-2NS<WLL[\EW+'\:Z_QG?$W9MHI/W5N@A4#OCK^M
M<!=2=Z)N\AR=W8JS/ECCUJM,=O6I<C[QJ&:3S<C W9ZBJBC6$2 Y;('6JSY!
MQWJV"$C+=ZHN^7)K>*-XHU-$O6LKM95;:5/6O5X_B6+/PXT`N%\SG'KFO&$<
M`$^U1H6=\5K'0W3:+FL:@]_=/.Y)9VSS6<'%)<9\S&.!4>#5(T1J:=:B[EVU
M?U'PY<00>:L;%<=JH:'.8-0C+9VEN:^C-&T&SU;1D<JK;T]*4I6+4;GR^P*-
M@]:2NW^('A&70M2>1(SY+<@@=*X8'!YJEJ2U8>*LV<!FG51ZU6!!K;T6(&3<
M::$;T,8MK3\*Y;5+@O*W/%;^J702+:IKD;F3<YJF(KDY-)0:*@8445IZ-I;Z
MC=J@'R9Y- %_PYH;ZA<"1U_=BNGUR]BTVT^S08#8QQ6M'#%I.GB.)1OQC@5A
MIHTU_=&:8'&>]93K*+L=-+#RGL<Y:V,][+O8'!-=GHND>6J@KR:V=.T2&%!E
M0,"KJ/# Y(Q@5C[=M'1]67,HHZ71[X:/9@`XXKE?&'BR6[#1B3Y1VJAK'B!8
MXRJM7"7E^]U,>3C-%/FF;U7"BO,;)(9IBQ]:AN6VIBIE&U<FJ-W)DD"NZ,;*
MQY$Y.3NR.T&^\3ZUZIHB$PHHKS#28]]ZM>O^'K?$0=N@KV\'-4J3DSQ\;2=6
MI&".A@"1PA.]9FHVOF'>#5QR2>*B=E7"MR37BXI>W;;/8PS]C9(R8[8J<GBM
M! %C`%220Y .>*8J_.!T%?/5Z4H.S/8IS4U=%B.,GO6C;1;15>WCSTYK0BC)
M*J1WYKD9;-"VSM&!6G%&21@5#:QQ[AD8`K2C0*O'>JBC&4B55!7GK5N#Y0`!
M4$2DL!CBK8CP<@UO".IS5)="14/4T[&*7)I0>YKTH026AS-B;CG@4X$=Z3K2
M8Q6J;0B3`(S4;-B@M@5$[8YK.K5TT&D$C[$S57E\L:?(Y?@U%-($3BN*<KF\
M(E.Y?!VC\:R=0N##$2#\S< 5I.6.21\O7-<YJ$XFF8C[HZ5S59J$;G91AS2L
M4;BY++@X`'85FS.,$U+</@UGR2;F(')KSEKJ>M%65B.20GI6;<%@QS5R<F/'
M//M6=.Y)Y-;0196E8@$YJE(Y'O4\C[CWJJY#-@'FNB*(8D:GF0CITJ%WPQ.>
M:EDD"'9G@5 Y49)KI@CDK2N[%>:8]*I2$8-6)B.@ZU2D.!TK>)@]B%P,54D.
M*GD;KBJDC5O%&,F1N:CQZT_(SR*0*2:V2.>1-;\=!^-0:A,`-@/UJSD0Q%C6
M//*9')-:Q1C)Z$1Y-)115F(M/4U'2@T`6$858C9:HAJ>'I@;4)4C/ %6HMO8
MU@).P'6I4NW7H:.8=SZ)M6B%K)G!<C K/GA,.3W-*DA7IVI97,@RW2HU-FQ@
M8^6 1P.:B9N0Q^Z/6IUE#.!C@"AMDEN1T&:&@3$A*3,., FIC&$<A?7%55(3
M&.,5.CG=NSGFI*%,8R>#N[4B/T..]6XV0N6'IBJCY+G [TAEE57&0>2.E-91
MO]*@,C*XVC\:E9]QY/S4@%+LK93(QZ4R6[9Y@W))'.:D@>,9$GWL4+$HDWE<
MK33$T2&8) %4#+_>/I2)+(JY@SD'[QI&B1$+3'8<9 !ZTF\PL$'W#S5-$DS3
MSRPO,_+@_-4EG=Y*L>& X(JA)+Y-R0Q.UAR*KRS&W<84@=0:FUBT7?%E@^I:
M,+RW10\/S$@<GMBN`LKB=;Q0[MD')S7IND76_/GG,<@Q[ USNMZ$+>^>5$VN
MQR5'<4UN!U/A?6KFS=2K;HS]Y>U>@V>MVET`-X1_0UYCH4!2V*%AN[5)J-P]
MBID0D,.XJS-I,]5G:*6W=6"R*001US7C_B/1XG<O$LD4V>1VQ5"+QO?6A9/-
M+(3ZU=B\76U_(!,VU ,$FLI.Y<8V/.]1-S"9R9-RQ@G!:J<'B2=-)GLXXU!E
M/) ^; KL-1&F:C-)(OEE0O0<5SMWIUDB!XP58G VMVHW#8Y;ST:/=O!R>1FM
M#3;Z*-0[.F%/3/-6'\/6L""9VP&^X/7'6JJ6UK&>57@\&@DFU;Q%%(I5%)VG
MC QFN>MYI9;B2:08+>M=(19'RS(D95#G![U@ZM>VZ[H[55 /<5<29&/?8-TY
M7I2VRL,%>I-5B23DUK:+&L\X2120#VZU9D=/9%YK2-7'SCG/K5E1L)4]^E-M
M8"J913A3CGM6_!X?DO(3<(P"*N]]Q^Z*=BC.LUEEFV0*Q#-C'K5/Q%:6MG<!
M&E42?Q 'I3-5\3P6&;32.2.'F(YS[5R4LSSR&21V9VY))H$:2-&#\LP&*E$N
MULK,,^S=:P]Q7\:LQM&L7FG#.2?D]!2 T_-61CN;+$<$G-1ERJG)QCJ:S?.*
MD-&2"#G!ICR/DDL3FAL"Q+J.ULXR:ZK2[J74=.4V=Q(LZ?>B,F-PQV]_:O/W
M<M*:M6.H-9,^U2<CC!Q@^M"87.WDT.6YMEEP!-NY5SC.:R;_`$V2RDD1\ J0
M<9K1T#4KG7+TQ7,^W?W/3(Y%=5?M;?V+<"ZBB)C7AB.<_6G;0#SB-WAD66,E
M64Y!'K7H<'CE-3\,BPNT"WJ-]_\`OK_C7G,EV&<@1@H&Z9J.:Z2.8B,=.XK.
M44RHR:+6OX^U!UY!%9,;ACCO5FZDFDA#LN5/&:IQ1.S9`-$59&%2U[EV)".M
M6EQCI4:*RH,]:>"15'+)DXV$=*EBB1W"^IJH&-7=.7?=*#4R=E<S;:1T,,0B
MA5!V%;F@%X+AKL+E81NSZ>GZXK'4Y^7\*Z+S!IWA[RR@\RY;.?\`9'_UZ\Z&
MLKLXH:RN<[KDC?:W5G#-G+$>IYKFKI\OM':M:Z8RM)*<X')K#=LDM515V;P5
MW<AE;C J)AD#%(S9:A.6R:WBCJBB*=L+MJH!G)J>Y<%SBH!]TFM4:Q'*<1'W
MJ]H=F;R_2/L3S5$\1UU/A*V$<,MTP_V5-$W:)O1CS22-&?PI"WS#O[4U/!BY
M![5TEO.&AP>M:ENRO;@FN7VLD>M[*#BG8RM*\#VDBC.,_2O0O#0.AA;:1OW/
M0$]JYS3;SRKL(#UKI+G$MH3WQ4NI)[BE2BG8T/%WAVW\1:3(H4%BO!%?,/B/
MP[<:+?R12(0`>#7TKX.UEKF66PG;+(>,^E<[\6O#4<VGM=H@##N*ZJ=30XJM
M/E=CYP`(-;-A<").3S4,-@TC'CO3Y;-HN!72CE<D,O[S>360QR<UHM:2-U%1
M&R?TH8*:*-%7#9..U(ME([A0IR:0U)#;*TDO+A8D4DDUZ9HNEII]NB*N9#U-
M9WA[15LHQ+(H,K=*] TC3!M$L@ZU-2:@O,ZL/1=1W>Q3@THS8>4?@:LS0Q6T
M9P`,5IWDL=NF!@5R6LZKLA<Y[5Q1@YR/5E-4H7([W7T@0QJPS7-WOB#:I ;D
MUS=]J3R7#L">M9K2O*>236_L%<\]8IQN^K-*ZU"2Y<_,:DMHR?F-4[6$L036
MF2(H\=ZZ8126AR5*CF[L;-+M7 K,E8L:G>3>U-V;F'%:QW,TC5\.6QDNUP.]
M>MV2>5;*BBN*\&:1)*K7)7Y!7?0)M7!%=%2K[J@B?9I2YF.#8X]*B,;,_F'A
M>U32Q$K@#DFFSLWEB+N!7.BPAE,TF N0M6$M6=BQ7\*@TE9-[X&/4UMP*7<_
M*<#O65:A&JK,UI5I4WH5[6,ID <UHP$`%B.:DAL?,#%>M3FS:/&X<5X5?"RI
M/R/1A6C-%NR&<$_6M-&&_&.*S[2,LWL*T43C`K%(F1:A(R,"K*KZFJ\*$'.*
MN+TKNP\.8Y*CU 8%+2D8H'6NZW0QN(%Q0<4XG(IC"B5DM 1"Y)-,))'-2D4S
M:">*\Z:=S5$+X450N'W'`JW<OC([U08`%I9#\J\XK%G1!:7*>I7'DV_E`_,P
MY/M7,7$G&!Q6A?W7FS,YZ5B7$FYRW;M7G5Y\\K+H>IAJ=EJ5[@GI5!R8V..M
M6GDZDFL^XE /%1%'9:Q#-(3S69-)DDGFK$]P0" *I22 ]<UT0B!'(ZCM4(_=
MJ7(Z]*<%,DF.W>K*P"YD"?='3FNB"U,:LK(R7Q]X]:@DDP:ZZ]\-16VG_:3.
M!QP#WKD9$4;B6R.U=?(TCA4KE9W4GBJTC#GBGR/\V!5>=@!@&KBB6R"5@1Q5
M1S4LC<57)S71%'/*0WO4\*9/-1JN34TSB&'W-:Q1A)E2_GR=B]*S33Y7+N34
M=:I'.W<*6DHIB"E%)3P*`$Q1@U(%S3Q'GM3 @R12AB*F,5-,)]*+`?0+C! '
M0T'B/!Z4FXCDU&\I92!2-A48;_K2OE6P/NU!O" $U(TRNN2PS2 <\,A3?GCM
M1 I7DMDXYJ19P]OY8.:B" %@IJ64F68V(/M4BL-^X_=JON^4#O4D4X$;`CO4
M%$LI1B,=*B=@-I R3Q5BV\N0%6Q]:8&0N1CI28T,"#S"6[]*L@G &.@H**R%
M\=!TJ5EWE<#&$YI 5+J'S!]\].E5=S^7L8DX-:;,GEA"N6SUJG/ Q^91]:N,
MB6BL[!I!O!QZU8(CD50S@HIZGTJ$H<8/-5W9X"&7[IX(JK7$6;2]6*YDA4@H
M6P#6U<K_`&K!& V)XQ@G^\!TKC6W6]\2/NMRIKI-,N6P)4))!P1Z^M2426+8
M9E8%9!C'M1>:A%)8W,5U&0ZH=A'<U+K%O);SK>6_S6Y W'TJ"X$5]8M(B#/.
M133$S@[M?+0LO&>0?2L-KF01/AL#.#SUKJ;NW;)B8<=Q6#/9KM8!<#/6DU<=
MS*NII!,JQR?*%!)![FB.[$$,DEP7)!PHSWJ672\IE6.[/ JM+974K#[1DC&T
MX]*:1+9!J6KMA8XY"R!>-W;-9$E_(_?I5V\TZX>01PJT@'W1CFJ!L+D#F%A]
M15)&<FR-YY).23BJTA.:O)I]U(0JH>:D&C7(DVNA#=Q3(U,JN@\-*AED!.'*
M?+]<_P"%4Y-'F1=Q4[<XS5K2[=X[M8R,/VJDPLST"TLT41DR90\G`ZFC7Y+R
MVT-X(<QO>.257L@[5IM:'3/L\3(27B2503G.>OZYKDO%7B"=-36&WD""+CCG
M&>M#*.2@$9=@X))4XQZ]J?);SQ/Y$D>UMN[W`(S_`"IK,BS.8P6"MD-GK3[F
M=GD\]G)>3[P_I2$0P'$RY0.<\ ]Z=<126\KQRH4D!Y4CI3;=PLC2F/<`.,?P
MD]#5Q85G=KF\N0-_)!.7;CK0(H#IFEW *<],484,0&&WUIEQ\L6Y>F<4@(0L
M:J'<DG/*BH_O.6 P,]*.7. "?85L6FC2R7$)=?+@=0VYCQZTT!O^&8)/M44J
MJ '.2.U7?$]XWV:2!0V"<M@\#%7-+"1*_D)B.,<#UYXK&U=#+?20O/&D?\/F
M=VIW&<R5<. H^8X--\LK(4D&&!Y'>K15DNHXW8?(.,]^XJJ96EN=S'+,V2:D
M3-1#'<^6BK\P4#![FI?L_E\;<'TK!NIV2[/EM@*>,5NPZA)>0(\W,BC:6[L.
MV:#FK1O'F0&*F^74I<8H#C-,X[LC,>*EMYTBD !(?^E(SC&>E8CW1^VL0>,X
M%9U%=6+C%S31W^F,;F=%!R2:W]562^OXK*W7+(HC4#]:YKPBS,[W3 ^7"I8G
MW[5Z3\.M--]>7&J2@,H)1<]SU-<\*6MC.G0O*QR&H^!]9MK%YE02(>&V<XKB
M+VSN+1$,T3(') )'!QU_G7U.</<LMN !$/F/;=Z8KSWQSX1LB8II/.:%G+W!
MC&/+SC)6MW126AVO#Q6QX7MPP!ILC!%XX-3W,?EW,B9)",0">#@=*H2/EC4)
M$6&RE65<`[^<TTC$7U-*#R<TQV^3'I5HM 3D!:[+3YA;:5'".">37&0\RC/0
M5K_;P,#=TJ:BNCIHM1=SL+6\"H,FM>._5;4<UP$>H@D`,*NOJH"!0U<S@[GH
M*JN6QV6F7@?44.>]=U)<H+0\\8KR;0;G=<AR:Z;5]<\NU$,9RQ'0&H<6F:)N
M;48J[#3O$T>B>)OM#G]V?E-;_C'QWINKZ.;:W<,[CUKQZ\NTFD9VG7 YP <G
MVZ56ANHS("$D_P"_@_\`B:Z*>BT1SUX^]K-+YW_*YKI:!$:0=^:I2PEGRYV 
M]-P/-23:B#!M'I6<)LM6\7)K70X*LJ$'HN9_<ONW?WK7IIK<$,>/]8GY'_"D
M\B/_`)Z)^1_PJ(2\4X.#5\K[_E_D<ZKQ_P"?:_\`)O\`Y(D^SQL,*R,?09YJ
MW962H?-D0#'3BJT"[Y!Z=ZT)+B/B%/QI.\-=T=5&-*MI;EETWL_)WNT_.]NZ
M6K-?1B]]J*(!\H/ KT.6&2RL]Q&,"N+\'SV]MJ*O(0![UU_B;7+1;%EC=2Q'
M`!ZUG*//J=5&M[/W7L<=J6J--,R@\"N/UN],I\M3QWJ[>W7E1LW\35S4C-)(
M6/>KIPY$98O$\[LBF]OG)J$18>M#!-/2TW#=BJ3.2+9%#B-:9-*6.!2SJ8^!
M4"Y)YJ[E-CD7-7K&U-Q<(B@DL<57A 9@*[?P-I O-:AR,JO)JHS44VS2FN9G
MI^A:&FG>'8DV@,5!/%1&WVR=>*ZJ]@\O3E"C@"N;.3D5C1DY*[*JZ,A7"2%F
MY J&X@:5]\7)/:I6(P1[TV.5E<!>M=",R;3K>7D,,$UMQY0>4%X]:BM")4!P
M`WI5^WA:1_F&!3 MPQ-%"&4<MZ58BC:?B058AB_=A:N11AI ```*B24E9E1;
M6Q66T,2_**DB7MWJ^$(<#^&G&%,YQS7GU,&KWB;*L[:D<:X&,5,JXH"XI2<"
MMZ=/D1DW<:3S2A:0#)IQ.!5I=6 QN*833B:B8D?6N6K*VQ21'))@[5I5&V/G
MK2JFT[V%0SS,[!4''<FN6SW9HM=$5)W._ _&L;5KU1'Y29![\UK7K)% SN<8
M_G7&W4Q>1F)SDUQXF?+'S/0P]/F=RO*YDRHX]ZSIV !&:L2R<X[UGRKAN:\U
M'JPC9%>:0 &L^9\CWJY<GY.F!6<S<'UK:)17D)+9)JE.V3Q4TL@R0:@#\Y X
M'6NF"$W9`288@<_,:C2Y??G/XTDDP=LG\*KO(%&:ZHQL<4Y<S)[W49[E`CRL
M47L368V'XR !3G?>0*AG0H,\`5HKF+T*\RJIX.:I2GN34DTI)XZ55=B3S71"
M)C*1&YR:C[T]B32(I9JWBCGDR6)0.35"^GWM@'I5VZD$,.WO6*[;F)K9(PFQ
MO6BBBJ,@HHIPH !3U'-(!4J+0 ]%Z585..E-C7I5E$Z<52 :D!..*E^RY[5:
MC3BK:P@KBJL!Z1-<;5RW`JG!KUM#.P<CY12ZL2MG(5ZXKA8D+,[.3DUD:MFI
M>>()IIV,8(7)VU7&L70()8XJN(PO-1R\C%.Q+9U.GZR&MT!;Y\UT5BXE`.<Y
MKS.W=HI,@UUNBZPJLJ.>I[T]`3.TAT_S"Y!Y'2I+CP_=VREU'F*0#QV)JQ9S
MQ2QJ4(W 5T5E?-'CSAN53SFAQ12DTS@&D:WD,; J_<$=*LP')!(QD5T>N:.N
MKW(N+8!9.GUP,US,<Q5PC#!7@UDU8U33+R.,=.1TI-^TDYP3UJ(G!'H>E*^"
M!S4`*)1NY[>M6!-$QW'&#U%4Y &&,8 [T_ROW8Z\46 DEBA*EHSS6;<Q!T;G
M&.!5TY"?(:@:,K,J,<AADU46)HS[6""ZC,,Q8,#E6%:-@!9C`D#)GG/K5::W
M^R71(8E3T-/6(S%@IPIY'UIR0)G40,EU8O:/&")%.UO>L:&UN=,OT@N%_=RG
M;CVI--OYF>.W)P5Z&MK5)%OM/FO6P'LXBS'UQ_\`KI#.&U@@ZE,(,E$<A6QU
M`K+?8C(7'R$8:GRZI)M<)'NW_</IFJ<T=Y/!G `48(]:!$3"+SG7=P*15BDR
MH<9/<U)-"\**WDEMXY('(JJ(FBD!`;YCGD=*5[!8MPZ5</#+/"5VQKN)QS^%
M49+&4PEY63!S@=\UV=L\>GZ5+)*N56(G'J37G]]>3W;2/MV_-E1GH*7M+%*E
M=%I[+RXE\ME;//N*GMH77+NJGC%8?VF=0Q+99Q@\TV1[G 42-TSP:/:7&Z-D
M;\EH&'W.,YJO+; ,\T2*)5^93M_2HH[^9;5-[<*,9/>J?]M1F*82<-C]WL/4
MCUJTS%I(ZG2]2-U"UU<%MMI%\P/7V_4UQ-Q('GFN]CM<&3S"'7Y=AI5UF0PF
M%6QY@^8#COTJM=7L]S=L'(6/&T <`J.E69E,!M^8E8!NU++^^E+X"CCBG>8X
M5-C,#T&/2H]A63!IB+*Q%+-P@*F1P#NXXJ P/ND'!\OAB#D5:(G$)$BYB.""
M>?UI\,202 JC,2.C<T 5)8PL:R ?*?E/'0U'<111/$K,2QPWMS6ZD>+"Y:\A
M>)92/+!7`]R*R[FQ%Q+&\3;D/R;O3ZTAD4$:2MLACV[C_K"><^U==;SQ!8[:
M].X*=KG'/X5C/9K-I+F @?9]JF0>I/\`]<UFQF[BDW[_`#,#YLG.* O8[=Y(
MAN2PRL)7DYY]*QKS0I)8XYEG575CDRMCCKWIB7<*6,<J,RDN-XSR`*I3W-Q<
M1.9I3Y<<GW2<D@^E#&5M28QWA970G /R\BJ4?+;N.*FBACDAF^9A*!D#KD=Z
M@W%$.!@]Z#.6Q5DYF;/K6K;MMB !K*C4RR$_C5Y=R+Q01/X;%X2]J<)!ZUEF
M\P<$4X77L:#G=,O3S[(&.>U8JDM)GWJ>YN/,3:*B@7+"DS2$>5'J%JJ:9X'M
MHXV!N;^3&!UVC_ZYKV'3VA\&>#;8S1[I0H9D'!9CR:\8^'EC)KWB:PAF9FAM
M?G((R `<C]:]*^)^NK;VGV9"-J+\Q]__`-6*%W+II;D7A'XAK=^);C3+]$2*
M;?-&XZJ1SM/KQ7?V,*ZM'<+<(&M;J+[A]#WKYO\``5E-KOCNQA5BNYS(Y'90
M,G]*^A/$VI)H/A6]N8?DD=/(AQP03QD?0?RHC)V-(NY\Y^,K6UL]9GCMI=ZA
MV0GU(.,URS+\F<U=U>Z$]](<D@' -42W[O%1U,9;Z$>>*8>E.+4T'FF@1+#;
MR2H2@IKV<X/>MFS C@`(Y/-6-RD\@51'M;,YORYT/&:!Y^<DFNB*1GJH_*I(
MK6)OG=1M!_/VI2<4KLVH\]:7+'_@)=WY%2PU![. 2R-@G[J<[F]^G3K^1J*[
MU>>Z9@<A,YQ_]>KTULDKY;![`=@/0>U(MA&>@%0J2O=FT\=RKDI:1_%^O^6W
MSU,=5FD.5C9OH*LPHRL5=2K>A&*]6\-Z,T/AR8-:* RF3S2O/X5F:7X8-_(E
MYJ"_-C[I':KDK'FXO'TL+#FFSB;;1[_4''V>$LOJ>*VYOAYKMM&LL\016Z&O
M2K>TAMD"PQA0.F!7;:7J-IJ=O]DO4428P<]&^E.";/ H9R\5-P347TN?.,WA
MG4H!DQ@_2J+V=S"^V2-A^%>]>)M!CTYA)"X:)SPI[5Q=[:1R`Y0?E4N;B[,(
MYK5I5/9UHJZ[' NWV:#_`&C45N2QR3S7:_V)8R6,IVCS-IR6[?2N+6)X92K*
M0,]ZOFNCVL+C85V^7H:4,[1_,K8:I&N9)?GD8D#UJL@.5(ZBH+R<1($!Z]ZF
MFK.Q[55JI3]HOB6_Z/\`1^=NK&7):X8\\"JOD8.,5:BF4QX[TY4$D@%:GEMM
MNPMKHLES%YHP%[5-_9LD2$#!J1KB2TD0(QV'C%6%G>9MR U*LSN]DX*S,"XM
M'WG<N*A^Q\<=:ZL>3,=LHY]:J:AIC0+YD?S*?2M%&YA)-,YY("C9->J_"N-7
MO)"0,@<5YBTA!Q@YKT/X9W#VM^3(-JMW-15A[AI2DTSVVXMQ):E<=JX^[@-O
M(PQUKN(F62($'.16+JEJID/'6LJ&BL:U-SE8X@S%CSZ"G"W/F !<'O5F>!E<
M&/@9J]$$8@]3C%=2(L+:0GC'!K:@4E@G3 K.AC82#'05JVP/WFZ^M,"XK; `
M!DUH6N!%G'-4HP"1GI6@A& HJ&-$J@XYI:**@84A&:6B@! ,4UZ?377(XJ)I
MVT&BN[8-*@W&D,?S<U*!M%<,8R<KR+Z#7("U0E#!MP-27,PSUZ5F7M\L$#-N
MY(P*PJU$W<WI09D:U?-(WE \#K7/M.%+%AGTJ>YG+LS'O6/=2MR%;K7CU9N<
MCVZ$%&(DTQ:0L.*IS3;?XN::\VT'G)JC-(6R1UHC$W30D\^]L9)Q52XD`CR.
MM&XJI-49)"3S6\8C;&$EF]Z)!Y:[!CU-2( $,GITJLS%VR<UT01A6EI8C,>?
MFZ5 Y7OS4\TF``*I2-U-;HY&-=HE;.>:I3R/(3SQVI9GJLTAK6,3.3(7R,BH
M6^M2N_K4+<UT11A)C0,]ZG0!%+'M3(TR:AOIMB[ :WBCGD[%*\G,DAYJI2DY
M-)6ISMW"BBE%`@IP%(!4BC- "JM6$2DC3)JU'$#32&+$N#TJY$@/44R.+IGB
MKT40XJT`Z./H!5Z.': :CBB^;(J['&>XJD!VMU LJ,IQR*Y#4=-:%CY8ZFNU
MF&*JR6HE&6&:Q-'J<(D+!L-Q3Y(%V''6NHN-'$@RHYK&N-,N(I#M&11="<69
M7V4AN/2I(X'B<,"?:IVCFB.62I4W2#&TT@L;^@:R\$VV0]?6O1+.Z$\*X(PP
MR:\A4.K94$$5U_A?6=K)%/G:!U-7&0FCNEN&@.Y3ZBN2NX2EW(RCAC717MQ$
MD 96!SR*Y]IB[''.34SL5$-^Y$SU%3L5WC;]W%565B3BIH5.T%N16+-1[?.H
M4<5(DF7VGH*8(L#/O1L`8FDP0P?+D$<5&REW#8Z=*L$>8I7.":>8T6,8ZBA,
M"NQW)B1<YZ&EACCBY8':1^5*P+G8>G:K_D(]OL '%7<5C!\TQ7@9!TJ?5KUO
M[)F"OM:Y.QE!ZCK3+V!X)"PZ#YJQ[@/,V2YV_P`J$K@S)5E0;>" >!Z5(1=.
MV[>5C['L,TU;823,JG!SU]:M16MQ"75Y#@+G!JE$ELNFU9[.,QW*LPX?(K,A
M@NY-0^S!%D<-CCO2>3=QPNR/QCD5+8O=Q$2*55^[=Z3B"D)XCU*5-.CTWR3!
M+D&1B<YQTKC[N*?Y?+?S<CH!T-=CJ<<NIW:-,%R%VY'>LZULP+C#)G@C%+V:
M'SM;',V\TG*M`S<<X7IBKL0AG(PI!QS@5U%E9V]KJ+EXSY3#&>XK3M/[,MBS
MK;9(XZ \4*E$KVLCE%M0\.$#$#L5K&O=""QO)"6SUQCBO2KV]MOL[K: +*^.
M2. .M84]R\4!!D61G]%Z57+8S;N<)%H.J2DFWL)YE&,E(RW\JO0^"_$5PV5T
M:^YZ?N&KKM)U/5=&E::SNG16(W<\8],5VL?Q0U*UME#F&1\#M5Z$\IY3_P`(
M+XF55(T6[+*WW3$:L7O@CQ#=>6RZ+=B7'S?NZ]KM/B<&@C>YMX@6&00U7+7X
M@VC3MOAY&0P##\#1="LSY[;P5XD"E3I%[NSDCRSBGP^#-=57$VF7D9 RN8C7
MTJOC#3+E3\CJ_3/''ZU1?Q5;0!/-D'.<`C.>>.:=D(^?];T[6#IEC#/8W16$
M'YC$>!_^JLG3R+.]D5R\:M&YPPZ':2/UQ7TX/$^D3VP621 ,< CK5%X?"^I+
MMGM+.9B,!FB'3ZXI6 ^;;B[N6B6,MC>=Q &,^F:KO'Y3$.&R0,J#TKZ+O/AU
MX+O'W1K]GF"Y5HY"N,>QXKE